DEPO2015

Facebook Twitter Youtube Instagram

Freelancer club: Punkové podnikání

Víte, co všechno obnáší podnikání na volné noze? Přijďte si o tom v úterý 28. března popovídat s Pavlem Ovesným, který je již 13 let sám na volné noze a má za sebou více než 100 kurzů na toto téma. Přednáška Punkové podnikání je zahajovací akce nového Freelancer Clubu, který bude pořádat pravidelná setkání, přednášky, workshopy pro podnikatele (nejen) na volné noze. Před přednáškou od 15:30 proběhne první setkání mastermind skupiny, kterou Pavel Ovesný povede.

Mastermind je uzavřená podpůrná skupina nejčastěji podnikatelů, která vytváří prostor pro společný brainstorming, vzájemnou zpětnou vazbu a motivaci. Díky své skupině získáte vydatnou dávku postřehů a nových úhlů pohledu a můžete se inspirovat tím, jakým způsobem své problémy řeší jiní. Součástí každého setkání je i stanovení dalších kroků směrem k vámi vytyčenému cíli, které se zavazujete do příštího setkání splnit.

Více informací o této akci nalezente v Programu.

Více o Freelancer Clubu na https://www.depo2015.cz/coworking-ag42/freelancer-club-a1601