DEPO2015

Facebook Youtube Instagram

Bezsebe - Anna Arnetová & Petr Kozel

Výstava s názvem Bezsebe je společnou autorskou výstavou Anny Arnetové a Petra Kozla.

Nejedná se o jejich první výstavu, již spolu vystavují po několikáté. Vzájemně se umělecky doplňují, přesto že jejich tvorba je tak velmi odlišná – vše nakonec vytvoří velmi příjemný celek. Z toho také vznikl název této výstavy... Na první pohled nesourodé umělecké duo – překvapí svojí sehraností a souzněním.

Tvorba Anny Arnetové se skládá převážně z drobných kreseb zvířat, kde kombinuje nejenom materiály, ale i techniku. Udíme kombinace jemné kresby a práce se sprejem, dále jsou tu kresby doplněné koláží a zlatým akrylem. Ale vždy je základem její tvorby kresba, kdy hlavní inspiraci čerpá z přírody.

Přírodní motivy jsou na této výstavě doplněny také sérií šesti abstraktních maleb, což je velmi netypické pro tuto autorku.

Souznění mezi oběma umělci vychází z harmonie, kterou se oba snaží nacházet v přírodě.
Tvorba Petra Kozla se soustředí po většinou na vodní prvek.


Geometrie, kterou vodní hladina odráží je abstrahovaný svět kolem nás.

Fraktální geometrie, kterou poslední vědecké poznatky řadí mezi jazyk, kterým je vyzpíván svět, se snaží umělec zachytit a uložit do obrazu.

Používá pro to intuitivní přístup v mixování médií, kdy technika je posunuta na samou hranu možností.
Používá čisté pigmenty, které připravuje buďto s akrylovou nebo olejovou bází.

Lazury, které tímto způsobem vznikají, nanáší na strukturu, která mnohdy připomíná snímky z mikrokosmu.

Vstup zdarma. Otevřeno každý den 10 - 18. 

2. května - 22. května