DEPO2015

Facebook Youtube Instagram

Pavel Trnka - Otevřené struktury

V polovině června zaplní prostor truhlárny a kavárny velkoformátové kresby Pavla Trnky. Industriální krajiny, průhledy do městských scenérií s rozpadávajícími se průmyslovými stavbami a opuštěnými budovami i detaily interiérů v sobě skrývají témata pomíjivosti a transformace. 

Kresbu uhlem Trnka doplňuje dalšími materiály, jako je rez, popel či barevné hlinky, přičemž výsledný obraz je působením oxidace, rezavění či tlení částečně dílem náhody.

Vernisáž se uskuteční 12. června v 18:00 hodin.

Vstup zdarma

Nezapomeňte na výstavu pozvat své přátele na facebooku!

O výstavě:

Východní filosofie, čínské tušové malířství i pravěké jeskynní malby jsou základní inspirací velkoformátových uhlových kreseb plzeňského rodáka Pavla Trnky. Dílo temné a ve své hloubce silně osobní a citlivé skrývá témata, jako jsou pomíjivost či transformace. Po studiu ilustrace se umělec začal postupně obracet k volné kresbě. Mnohdy velké formáty papíru pokrývá nejraději uhlovým práškem. Uhel kladený ve velkých vrstvách pak umělec zpracovává někdy až brutálně a roztírá ho mopem. Na novějších kresbách také experimentuje s tuší, která v kombinaci s bramborovým škrobem tvoří nečekané rostlinné struktury. Po kresbách, které mu často zabírají celou plochu ateliéru v Praze na Pragovce, se nebojí šlapat. Občasné uklouznutí vnese do díla nové detaily, prvky náhody, která hraje v Trnkově díle velkou roli. I náhoda je ale umělcem do jisté míry kontrolována. Tento vědomý zásah do struktury pak dává obrazu volnost, obraz sám uzrává v konečný výsledek působením oxidace, tlení či vlnění podkladu. Základní škálu šedých tónů a černé, občas oživenou modravým nádechem, doplňuje teplejší barva rzi, barva krve, která opět odkazuje k jeskynním malbám. Pomocí mědi dosahuje umělec akcentů zelené, v obraze užívá hlínu, ředěnou křídu, popel, saze či barevné hlinky.

V současné době se od jemnějších kreseb, ve kterých prosvítala bílá plocha papíru, obrací k temnějším povrchům, ze kterých světlo vybírá zpětně odkrýváním vrstev či použitím světlé křídy. Seškrabávání vrstev souvisí s Trnkovým aktuálním zájmem o přírodu a různé typy stromů, u kterých zkoumá především strukturu odlupované kůry. V občasné touze dostat se pomocí trhání do ještě větší hloubky obrazu dochází k podlepování základní vrstvy vrstvou další.

Industriální krajiny, průhledy do městských scenérií s rozpadávajícími se průmyslovými stavbami a opuštěnými budovami i detaily interiérů jsou nyní doplněny prvními zcela abstraktními strukturami. Tu zatím největší Pavel Trnka vytvořil právě pro výstavu v prostoru bývalé truhlárny v DEPO2015, kde jako by všechny jeho kresby nenápadně odkazovaly k původní funkci prostoru. Prvek rzi je odkazem doznívajícího industriálu, něčeho pomíjivého, co se po lidském zásahu rozpadá či olupuje podobně jako kůra platanu, který ovšem přežívá dál.

Galerie