DEPO2015

Facebook Twitter Youtube Instagram

O projektu

Hlavním cílem projektu Barokní region Čechy Bavorsko je zvýšení hodnoty a propojení společného kulturního dědictví bavorského a Plzeňského regionu.

Součástí projektu jsou sousední regiony Horní Franky, Horní Falc, Dolní Bavorsko na bavorské straně a Západní Čechy s Plzeňským a Karlovarským krajem na straně české, které mají se svým kulturním barokním dědictvím velký kulturně-historický potenciál. Projekt má za cíl propojit přeshraniční aspekt barokních památek jakožto společného kulturního dědictví.

Více...