DEPO2015

Facebook Twitter Youtube Instagram

Barokní region Čechy - Bavorsko

Hlavním cílem projektu Barokní region Čechy- Bavorsko je zvýšení hodnoty a propojení společného kulturního dědictví bavorského a Plzeňského regionu.

Více...

Dobrovolnický program

Program dobrovolnictví v kultuře projektu Plzeň 2015, nazývaný Klub strážných andělů, je otevřená platforma pro širokou veřejnost, která rozvíjí dobrovolnictví v kultuře v Plzni. 

Více...

Plzeňský architektonický manuál

Plzeňský architektonický manuál je odborně popularizační projekt, který mapuje architekturu města let 1914–1950.

Více...

Skryté město

Projekt „Skryté město“ vznikl v rámci Evropského hlavního města kultury 2015. Na začátku byl nápad dát obyvatelům Plzně i jejich hostům do ruky mobilní aplikaci, která by je provedla po neznámých zákoutích Plzně, seznámila s pozapomenutými příběhy a ukázala město z nečekaného pohledu.

Více...

Everfund

Národní divadlo bylo po požáru obnoveno díky mnoha drobným i větším finančním příspěvkům od veřejnosti. Největší encyklopedie na světě Wikipedia vznikla díky statisícům lidí, kteří přispěli třeba jen přidáním jednoho hesla.

Více...

Treffpunkt - Česko-bavorská kulturní platforma

V programu Evropského hlavního města kultury Plzně 2015 se česko-bavorská přeshraniční spolupráce stala jednou z nejviditelnějších.

Více...

Pěstírna DEPO

Komunitní zahrada v DEPO2015 provozovaná spolkem Pěstuj prostor.

Více...