DEPO2015

Facebook Twitter Youtube Instagram

Treffpunkt - Česko-bavorská kulturní platforma

V programu Evropského hlavního města kultury Plzně 2015 se česko-bavorská přeshraniční spolupráce stala jednou z nejviditelnějších.

Už třetí ročník Bavorského kulturního festivalu, tentokrát pod novou značkou „TREFFPUNKT“ opět nabídne průřez soudobou i tradiční kulturou a uměním ze sousedního Bavorska, přehlídku česko-bavorských přeshraničních kulturních aktivit včetně networkingu partnerů i gastronomické zážitky.

Podrobný program letošního ročníku naleznete zde

Třídenní plzeňský program, umístěný do areálu kreativní zóny DEPO2015, ve čtvrtek 13.10. slavnostně zahájí vernisáž Stefana Birchenedera s hudebním doprovodem a následným rautem. Na páteční dopoledne se chystá promítání filmů pro školy, následuje literární odpoledne a filmový večer, proložený jazzovým koncertem. Sobota bude věnována rodinám s dětmi, v Autobusové hale areálu DEPO2015 je připraven celodenní program naplněný bavorským i českým folklorem – hudbou, zpěvem i tancem včetně workshopů, chybět nebude ani doprovodný program k Bavorsko-české zemské výstavě věnované Karlu IV. Na sobotním závěrečném koncertě (rock/punk/elektronika) vystoupí české i bavorské hudební formace. V pátek i v sobotu bude v areálu DEPO2015 postavena klasická bavorská Biergarten, s bavorským pivem i lahůdkami.

Na programu spolupracuje Plzeň 2015, z.ú. se svým partnerským městem Řeznem, s historickým parkem Bärnau, s Goethe-Institutem Prag, se Zastoupením Svobodného státu Bavorsko v ČR.

Třídenní řezenský program se koná v centru města Řezna – v prostorách radnice, klubu pro mladé (W1) i v Klubu Degginger, klubu spojujícím kulturu a kreativní podnikání. Program představí soudobou českou kinematografii (ve spolupráci s Festivalem Finále) a pestrou skladbu plzeňských hudebních skupin, ke slovu přijde i téma kreativních průmyslů – v mezinárodní debatě právě v klubu Degginger.

Treffpunkt – česko-bavorský festival se koná pod záštitou Ministerstva kultury České republiky a spolufinancují jej či je o dotaci požádáno u následujících subjektů: Statutární město Plzeň, Ministerstvo Kultury ČR, Česko-německý fond budoucnosti, Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v ČR,