DEPO2015

Facebook Youtube Instagram

Umělecká rezidence v Plzni

Program OPEN A.i.R. pod záštitou Plzeň 2015 ve spolupráci s K.A.I.R. Košice Artist in Residence vyhlašuje otevřenou výzvu pro slovenské umělce:

Umělecký rezidenční pobyt v Plzni

Termín rezidence: říjen – listopad 2015
Počet rezidentů: 1

Profil rezidenta: slovenský umělec, který žije a pracuje na Slovensku. Hledáme umělce věnujícího se vizuálnímu umění, fotografii, videu, designu, site-specific instalacím, ale i sound artu, hudbě a jiným přesahům. Umělec by měl mít zájem ve svém díle reagovat na místní prostředí, ať už jde o tému veřejného prostoru, anebo zájem o interakci s místními umělci, obyvateli či organizacemi.

Cíl a téma rezidence: vytvoření site-specific projektu, který bude spojený s prostorem Kreativní zóny DEPO2015 a bude reflektovat genius loci tohoto industriálního prostoru. Navázání spolupráce košických a plzeňských umělců. Rezidence bude zakončený veřejným představením projektu; v průběhu rezidence proběhne workshop zapojující místní obyvatele (ukázka uměleckých technik, ateliéry pro děti, přednáška atp.).

Lokalita: Kreativní zóna DEPO2015, Presslova ulice 14

Organizátor rezidence zajišťuje:
cestovné (v max. výší 200 €)
ubytovaní
materiál a technické zabezpečení rezidence v max. hodnote 500 €
honorář (500 € brutto za měsíc)

Přihláška musí obsahovat 3 dokumenty ve formáte PDF (v češtině, slovenštině anebo angličtině):
strukturovaný životopis
portfolio (max. 10 stran)
motivační dopis s popisem uměleckého záměru

Pro přihlášení vyplňte tento FORMULÁŘ.
Deadline je 3. července 2015.
Umělce vybere odborná porota do 31. července 2015.

V případě otázek kontaktujte manažerku projektu K.A.I.R Zuzanu Kotikovou.
Email: zuzana.kotikova@kosice2013.sk
Tel. č.: 0915 078 489

Pro více informací o programu OPEN A.i.R. se neváhejte obrátit na Terezu Sváškovou, svaskova@plzen2015.cz, tel. č. +420 606 071 162.

Tento rezidenční pobyt je realizován  v rámci spolupráce Plzeň – Evropského hlavního města kultury 2015 a Košice – Evropského hlavního města kultury 2013 na tříletém projektu uměleckých rezidenčních výměn (resp. jejich dílčích programech K.A.I.R. Košice Artist in Residence a OPEN A.i.R.).

Plné znění open callu ZDE.