DEPO2015

Facebook Twitter Youtube Instagram

Finále Plzeň: Český žurnál: Teorie rovnosti

Témata související s postavením mužů a žen se v české společnosti řeší na mnoha úrovních, v míře a intenzitě dříve nevídané. V souvislosti s jejich medializací vzniklo několik spolků a organizací, které se snaží téma genderové rovnosti představit širší veřejnosti. Často ale naráží na negativní reakce a banalizování. Dokument Barbory Chalupové z cyklu Český žurnál sleduje působení feministických spolků a snaží se rozvířit stojaté vody stereotypního smýšlení o rovnosti pohlaví.

Start: 20.4.2018

Time: 13:00

Tickets online

Upcoming events