DEPO2015

Facebook Twitter Youtube Instagram

Zelené střechy jako součást adaptačních opatření na změnu klimatu

Zveme všechny zájemece z řad odborné i laické veřejnosti, kteří se chtěji dozvědět více o fungování a výhodách zelených střech na konferenci s názvem Zelené střechy jako součást adaptačních optaření na změnu klimatu. 

Součástí konfernece bude slavnostní vyhlášení vítězů letošního ročníku soutěže ZELENÁ STŘECHA ROKU 2017.

Start: 14.9.2017

Time: 10:00

Place: Klempírna, Suškárna, kavárna

Tickets online

První blok bude věnován ekonomickému a ekologickému přínosu zelených střech na konrétních příkladech v ČR.

Druhý blok se zaměří na podporu výstavby střech u nás a stručně představí Standardy pro navrhování, provádění a údržbu zelených střech.

V rámci třetího bloku se seznámíte s nejzajímavějšími realizacemi zelených střech, které byly oceněny v soutěži Zelená střecha v letech 2014-2016 a s těmi nejlepšími letošního ročníku.

Akce se koná v rámci Landscape festival Plzeň 2017

Registrace do 25.8.2017, vložné 990 Kč, 690 Kč (členové SZÚZ a studenti)

Více informací, podrobný program a registrace na www.zelenestrechy.info

Akci pořádá Svaz zakládání a údržby zeleně, Galerie J. Fragnera a DEPO2015

Upcoming events