DEPO2015

Facebook Youtube Instagram

Exhibitions

Máte někdy pocit, že v lese toho je mnohem víc než jenom to, co je vidět na první pohled? Vydejte se s námi ze světa lidí do krajiny plné tajemné atmosféry, hry světel, stínů a zvuků a nahlédněte do říše fantazie. Otevře se před vámi les plný příběhů a vy se stanete jejich nejdůležitější součástí. Kde je hranice skutečného lesa a kde vaší vlastní fantazie? To je jenom na vás.

Vstupenky na konkrétní den a čas zakoupíte ZDE.

Více informací ZDE.

Prozkoumat tajemství a kouzla našeho Tajuplného lesa budou moci v létě obyčejní smrtelníci každý den od 10 do 18 hodin.

září - prosinec
Po - Pá 14 - 18
So - Ne 10 - 18

VSTUPNÉ

Dospělí                                             150 Kč
Děti                                                  100 Kč
Studenti / ZTP                                  120 Kč
Rodinná 2+2                                     350 Kč
Skupiny (tábory) od 10 osob               80 Kč
Děti do 5 let, ZTP/P + doprovod            0 Kč

Pro více informací o Tajuplném lese sledujte naší událost na Facebooku.

Výstava je bezbariérová.

Východiskem pro vystavované sochy je tzv. spánkový automatismus. Umělkyně experimentuje s chováním vlastního těla i mysli, které nemůžeme v průběhu spánku racionálně ovlivnit.
 

Krajinu nebdělosti se nám pokusí představit prostřednictvím svých velkorozměrných soch - sádrových postelí.

Vernisáž výstavy proběhne 13.10. od 18 hod.

Výstava je uspořádaná skupinou amatérských výtvarníků Muška u příležitosti životního jubilea akademického sochaře, pana Jaroslava Šindeláře.

Akademický sochař naplnil svůj život výtvarnou i sochařskou tvorbou. Vedle pedagogické činnosti na plzeňském umělecko-průmyslové škole „Zámeček“ si však našel čas i pro nás, amatéry. Muška je společenství lidí různých profesí, různého pohlaví, věku i vyznání.

Vstup zdarma.

Výstava Veroniky Drahotové, Jitky Nesnídalové, Nikoly Semotánové a Evy Vlčkové prozrazuje již svým názvem, že jde o čtyři umělecké individuality, které kromě přátelství spojuje i přes rozdílnost forem vyjádření experiment a více či méně skryté zkoumání sebe sama i existence jako takové. Po několika letech od první společné výstavy se autorky opět rozhodly setkat v jednom prostoru, kde bude mít divák možnost poznat jejich tvorbu posledních let.

21. 10.–12. 11. 2021

vernisáž: 20. 10. 2021 od 17 hodin

Veronika Drahotová se ve své tvorbě věnuje široké škále uměleckých médií od malby, fotografie a videa až k performance a instalacím. Na výstavě prezentujeme malířskou polohu umělkyně v podobě pláten cyklu Hyper Saturation z roku 2019. Malba je nejvýraznějším projevem Drahotové již od doby studia na pražské Akademii výtvarných umění, kde absolvovala ateliér Jiřího Davida. Dnes je autorka také členkou skupiny performerů s názvem Die Früchte, která se ve svých vystoupeních zabývá především zásadními sociálními či environmentálními otázkami dnešní doby.

Jitka Nesnídalová prošla na Akademii výtvarných umění v Praze malířskými ateliéry Zděňka Berana a Michaela Rittsteina, ovšem absolvovala v Intermediální škole Milana Knížáka. Tato zkušenost se projevila ve variabilitě výtvarného projevu i v manipulacích s obrazem, přetvářeným v objekt, a naopak. Časté zobrazování sebe sama a stylizace do různých podob je kontemplací nejen nad vlastními prožitky, ale také vhled do existenciální nejistoty mladého člověka. Na výstavě jsou autoportréty prezentovány v kombinaci s architekturou míst, které malířka procestovala.

Nikola Semotánová ve své tvorbě zpracovává témata ekologie, recyklace, otázky konzumu, postavení žen ve společnosti či mezilidské vztahy a vrací se ke zkoumání počátků konfliktů mezi lidmi, kořenů nenávisti a rivality mezi národy i krutosti a brutality válek. Studium ateliéru Kov a šperk u prof. K. V. Nováka na pražské Uměleckoprůmyslové škole přispělo k autorčině neustálému hledání nových forem výtvarného vyjádření. Tak se v díle Semotánové setkáme s objekty z nejrůznějších materiálů, z nichž v současné době převažuje plast i dlouhodobá záliba v médiu cédéček.

Eva Vlčková je absolventkou ateliéru malby Vladimíra Skrepla na Akademii výtvarných umění v Praze. Dnes se kromě vlastní tvorby zabývá pedagogickou činností (SUPŠ Zámeček v Plzni) a restaurováním (např. Velká synagoga v Plzni). Jemnými přechody mezi realistickou malbou a abstrakcí zachycuje proměny atmosféry a fragmenty různých fází dne na jednom plátně. Specifikem tvorby Vlčkové je také noční malba bez umělého osvětlení a několik let se zabývala projektem společných plenérových maleb více autorů.

Kristýna Jirátová, kurátorka výstavy

Vstup zdarma. 
Každý den 10 - 18.

Národní cena za studentský design slaví jednatřicáté výročí!

Do letošního ročníku se přihlásilo 248 autorů se 268 pracemi ze 17 univerzit a vysokých škol a 13 vyšších odborných škol a středních odborných škol Z ČR, Slovenska, Taiwanu, Švédska, Izraele a Číny. Tři nezávislé poroty udělily jednu Národní cenu za studentský design 2021 *GRAND, jednu Národní cenu za studentský design 2021 *JUNIOR, sedm ocenění Excelentní studentský design a 13 oceněná Dobrý studentský design 2021. 

V soutěži se udělují i zvláštní ceny děkanů a rektorů vzdělávacích institucí, profesionálních sdružení, muzeí a odborných časopisů. Letos je udělili například děkan Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, ředitel Ústavu konstruování Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně, nadace SUTNAR – NADACE RADOSLAVA A ELAINE SUTNAROVÝCH, ředitelka Uměleckoprůmyslového musea v Praze, generální ředitel Národního technického muzea, Unie profesionálních designérů ČR, brněnské studio Design ATAK a Česká ergonomická společnost.

Rok 2021 patří pracím z nejširšího spektra 3D designu zahrnujícího produktový a industriální design a užité umění a řemeslo.

Vyhlašovateli Národní ceny za studentský design jsou Design Cabinet CZ, nadace SUTNAR – NADACE RADOSLAVA A ELAINE SUTNAROVÝCH a DEPO2015.

Práce všech oceněných a dalších vybraných nominovaných jsou vystaveny v DEPO2015 od 16. 11. 2021 do 5. 12. 2021 coby výstava s názvem Nový (z)boží!

Více o NSCD na www.studentskydesign.cz

 

Brněnská umělkyně Kateřina Šedá představí jako speciální host Plzeň Design Weeku s tématem „Jak žít v malém“ svůj projekt Herzlich Willkommen!, na kterém pracovala poslední dva roky – sérii krmítek a ptačích budek vytvořených na základě rozhovorů se seniory přebývajícími v domově důchodců v Dolnorakouském Hainfeldu.

Miniaturní kopie domů byly na jaře 2021 nainstalovány v zahradě domova seniorů po dvou letech příprav a zůstanou zde jako nově vzniklá obec obklopující zmenšeninu hainfeldského kostela.

„Mým hlavním záměrem bylo nejen seniory symbolicky vrátit do jejich původního domova, ale současně je aktivizovat – a to jak při realizaci, tak i v rámci finální instalace, kterou by aktivně navštěvovali. Zásadní pro mě bylo, aby se stali spoluautory jednotlivých domů a jejich vzpomínky se v nich odrazily. I když to byl dlouhý a složitý proces, přinesl řadu podnětů, které projekt významně obohatily.“ říká o svém projektu autorka Kateřina Šedá

Jaké bylo nahlížet do vzpomínek seniorů a vytvářet zmenšené kopie jejich domů? Jak reagovali při prvním setkání s kopií svého domu? A co všechno předcházelo samotné realizaci? Přijďte se zeptat Kateřiny v sobotu 4.12. od 18:00 do DEPO2015. Projekt Herzlich Willkommen přibližujeme také formou fotografické výstavy návrhů a realizací miniaturních domků, v prostorách kavárny DEPO2015.

O Kateřině Šedé

Česká vizuální umělkyně, jejíž práce má blízko k sociální architektuře. Je autorkou řady veřejných realizací v České republice i v zahraničí. Zaměřuje na sociálně laděné happeningy a experimenty mající za cíl vyvést zúčastněné ze zažitých stereotypů nebo ze sociální izolace. Pomocí jejich vlastní (vyprovokované) aktivity a díky novému využití všedních prostředků se pokouší probudit trvalou změnu v jejich chování.

Vystudovala Střední školu uměleckých řemesel v Brně a Akademii výtvarných umění v Praze (2000 – 2005) v ateliéru Grafika II u profesora Vladimíra Kokolii. V roce 2005 získala Cenu Jindřicha Chalupeckého za projekt Je to jedno. V roce 2011 poskytla Kateřině Šedé prostor pro samostatnou výstavu londýnská galerie Tate Modern jako v pořadí druhému českému umělci. Za publikaci Brnox získala v roce 2017 cenu Magnesia Litera. V září stejného roku i cenu Architekt roku 2017 udělovanou za „inovativní přístup k architektuře v Česku a její popularizaci“.

Více viz katerinaseda.cz

Vstup zdarma. Denně 10 - 22.

Představení objektu „CULTUS – CACAS“? monogramisty TB z umělecké sbírky Heleny a Jana Dientsbierových.

Vstup zdarma.
Denně 10 - 22.

Galerijní prostor studentů GAFA

Events

Posviť si na budoucnost je unikátní celoroční online festival vzdělávání a práce, který nabízí žákům, studentům i rodičům ucelený přehled o možnostech studia a následného kariérního uplatnění v Plzeňském kraji. 

Na webu se celoročně prezentují střední školy Plzeňského kraje – většina z nich se představí osobně na listopadové akci v areálu plzeňského DEPO2015, dále na webu najdete prezentaci ZČU a také zástupců zaměstnavatelů v regionu. Průvodcem festivalu je festivalová karta pro žáky ZŠ, k dispozici jsou metodiky pro pedagogy, žáky a jejich rodiče.

5.11. Pátek 9:00-15:00 
6.11. Sobota 9:00-12:00

Více informací o programu a akci naleznete na https://www.posvitsinabudoucnost.cz/

Aktuální bezpečnostní opatření a podmínky pro vstup na akci najdete ZDE.

Autobusovou halu zaplní second hand se zimním oblečením.

8.-10.11.
10 - 17

Akci pořádá MARWIL.CZ

Od úplných začátečníků po ostřílené tanečníky - ve středu si své swingové kroky může vyzkoušet každý!

Tentokrát na reprodukovanou hudbu se bude tančit od pomalejších temp na blues a lindy-hop, po svižnější charlestony či fofry na shag či balbou. A kdo netančí, jistě si užije výbornou kávu či skvěle načepované pivo v kavárně DEPO2015.

Tři sestry a Alkehol vyrážejí na druhé společné tour v dějinách hudby jako takové!

DŮLEŽITÉ: TESTOVÁNÍ NA MÍSTĚ NEBUDE. PROSÍM PŘEDLOŽTE PŘED VSTUPEM NA KONCERT POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI.

VSTUP DO AREÁLU OD 17:00, ZAČÁTEK KONCERTU 18:00.

Turné SUDOVÁ PŘITAŽLIVOST II, sama za sebe napovídá, v čem tkví společné zájmy obou kapel. Ano, samozřejmě, že v dobré hudbě! Téměř čtyřhodinový koncertní program, vám bude připadat jako jeden velký nekončící večírek. Chybět nebude společné hostování a autentická pódiová show. Zkrátka koncert, jak má být!

Vstupenky zakoupíte ZDE.

Aktuální bezpečnostní opatření a podmínky pro vstup na akci najdete ZDE.

Nahlédněte za oponu zemí hřmícího draka a půlnočního slunce a prozkoumejte hloubku tamního života a spokojenosti. Jak se žije v zemích, které proslavilo štěstí? Norsko se dlouhodobě umisťuje na předních pozicích dle kritérií Západního světa, kdežto Bhútán svou cestu razí skrze unikátní Hrubé národní štěstí, které udává chod celého státu.

Co má společného jedna z nejbohatších zemí světa s buddhistickým himálajským královstvím? I přes jejich poutavé kontrasty toho mají společného překvapivě hodně.

Poznejte místa a lidi těchto neobyčejných koutů planety a zaposlouchejte se do vyprávění Matouše Hurtíka a Kristýny Tronečkové, kteří v Norsku a Bhútánu strávili v součtu několik let. 

Na přednášce se můžete těšit i na autorské čtení z nové knihy Cesty za štěstím 2.

>>>Vstupenky k zakoupení ZDE.<<<

Aktuální bezpečnostní opatření a podmínky pro vstup na akci najdete ZDE.

Unfortunately, just like last year, the classic festival of light BLIK BLIK will not be able to take place due to government-ordered measures. As an alternative, our team is now preparing an interactive light exhibition - BLIK BLIK, The Mysterious Forest. 

Another project that would like to compensate for the canceled festival of light BLIK BLIK is a plan to compile a longer-term program of partial events for smaller groups of spectators - such as the BLIK BLIK Series. These will be gradually introduced events (lighting installations, video mapping, etc.), with a limited number of spectators access (given the current epidemiological situation) and which will take place once in the longer term.  DEPO2015 is working on this project, but its implementation now depends mainly on funding opportunities and also on the prospect of at least a partial relaxation of government measures.

Již potřetí se v Plzni koná Lindy Hop Herbst Camp - celo víkendová série workshopů swingových tanců a večerní tančírny.

Save the date! November 19-21 2021, dozens of classes, 5 teacher pairs, 3 parties! 

More info HERE.

Páteční swingová párty s kapelou a DJ. Přijďte se rozehřát a oprášit taneční kroky a figury!

Více informací ZDE.

Tržnice DEPO 20:00 - 00:00 

Let's swing! Taneční swingový galavečer, zahrajou dva prvnítřídní orchestry: Pilsner Jazz Band a Swing Kong! Připraveny budou taneční soutěže o pěkné ceny či vystoupení lektorů.

Více informací ZDE.

Autobusová hala 19:30 - 01:00

Na závěr intenzivního swingového víkendu si přijďte zatančit a vyzkoušet nově naučené figury či vypít v klidu kávu. Zahraje kapela složená z plzeňských swingových muzikantů, tempa příjemně houpavá i divočejší.

Více informací ZDE.

Tržnice DEPO 15 - 18

Od úplných začátečníků po ostřílené tanečníky - ve středu si své swingové kroky může vyzkoušet každý!

Tentokrát zahraje kapela VanSwing. Na playlistu bude pomalejší skladby v rytmu blues, houpavé swingovky i svižné pecky na tance balboa či shag. A kdo netančí, jistě si užije výbornou kávu či skvěle načepované pivo v kavárně DEPO2015.

Kavárna 18 - 21

Šestý ročník tradiční podzimní akce Plzeň Design Week proběhne na přelomu listopadu a prosince a bude zakončen druhým adventním víkendem 4. - 5. 12. s netradiční Pop Up galerií západočeských designových značek a zároveň pestrým tržištěm prodejců z celých Čech pod hlavičkou MINT market.

Více o programu na www.plzendesign.cz.
 

Letošní Plzeň Design Week proběhne 30.11. – 5.12.2021 v DEPO2015 a bude se věnovat možnostem kvalitního designu na minimálním prostoru s podtitulem "Jak žít v malém?"

Plzeň Design Week představí několik realizací malého bydlení, které vybudovali úplní amatéři, nadšenci nebo profesionální architekti. Nabídne úsporný pohled interiérových designérů z IKEA i ověřené rady lektorky minimalizmu Marcely Janské. Speciálním hostem bude Kateřina Šedá, která přijede do Plzně představit svůj projekt Herzlich Willkommen.

Plzeňský designový týden zakončí prodejní Pop Up galerie západočeských designérů pod hlavičkou Plzeň Design a tržiště originálních českých a slovenských značek MINT market, které zaplní DEPO2015 o druhém adventním víkendu 4. a 5.12.2021.

Děti se mohou těšit na víkendové workshopy výroby minidomků a  na závěr dorazí s nadílkou i Mikuláš. A pozor bude designový!

DŮLEŽITÉ!!!!

U vstupu do areálu DEPO2015 budeme kontrolovat bezinfekčnost, kterou lze (dle aktuálních vládních nařízení) prokázat:

Dospělí 18+
A) potvrzením o prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů,
B)  potvrzením o aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny, musí uplynout nejméně 14 dní.

Děti do 12 let nemusí prokazovat bezinfekčnost. 

Věková skupina 12 - 18 let 
a) PCR testem (ne starším než 72 h)
b) AG testem (ne starším než 24 h)
c) Provést samotest na místě

Ve všech vnitřních prostorách je nutné nosit respirátor.

Děkujeme za pochopení.

VÝSTAVY V RÁMCI PLZEŇ DESIGN WEEK

Již od 16.11. je možné do DEPO2015 zavítat za výstavami. V kavárně si můžete prohlédnout fotografie k projektu Herzlich Willkommen, rampa a truhlárna budou hostit výstavu Nový (Z)boží! neboli studentské práce přihlášené do klání o Národní cenu za studentský design a od 19.11. bude připravena také designová instalace CULTUS – CACAS? ve studentském galerijním prostoru GAFA.

Fotografická výstava představující návrhy a realizace ptačích budek a krmítek zhotovených dle vzpomínek penzistů na venkovské a městské domy, v nichž dříve bydleli. Miniaturní kopie domů byly na jaře 2021 nainstalovány v zahradě domova seniorů v Dolnorakouském Hainfeldu. Výstava probíhá v rámci Plzeň Design Weeku, jehož bude Kateřina Šedá speciálním hostem.

Výstava studentských prací nominovaných odbornou porotou na Národní cenu za studentský design v oboru produktový a průmyslový design. Výstava je součástí Plzeňského Design Weeku a vyvrcholí slavnostním vyhlášením oceněných studentů v pátek 3.12.2021 v DEPO2015.

Představení objektu CULTUS - CACAS? monogramisty TB z umělecké sbírky Heleny a Jana Dientsbierových.
 

PROGRAM

Úterý 30. listopadu, 17:00 - 20:30

Jak nebýt věcmi zavalen
Intenzivní seminář pod vedením plzeňská propagátorky a lektorky minimalizování Marcely Janské. 

Pátek 3. prosince, 17:00

Národní ceny za studentský design
Slavnostní vyhlášení a předání cen.

Sobota a neděle 4.-5. prosince, 10:00 – 18:00

Sobota a neděle 4.-5. prosince

Komentované prohlídky malých obytných řešení

Sobota 4. prosince

Prezentace k tématu Jak žít v malém s moderátorem Mgr. Ing. arch. Petrem Klímou.

Neděle 5. prosince

15:00 – 16:00 Divadlo loutek Karlovy Vary – Sen v Sargasovém moři. Pohádkové představení nejen pro děti
16:00 – 18:00 Designový Mikuláš

VSTUPNÉ

Není-li uvedeno jinak, vstupné je zdarma.

Zpoplatněné programy:

Jak nebýt věcmi zavalen - seminář, úterý 30. prosince, 17:00-20:30

Účastnický poplatek 400 Kč můžete uhradit zde.

Sen v Sargasové moři - pohádkové představení, neděle 5. prosince, 15:00

Vstupné 60 Kč můžete uhradit zde.

Dětské workshopy, sobota a neděle 4.-5. prosince, 10:00 – 18:00
Stavba minidomečků pro děti od 4 let.

Vybíráme příspěvek na materiál 50 Kč.

Více informací o programu na www.plzendesign.cz nebo na Facebooku.

Aktuální podmínky pro vstup naleznete ZDE.

Intenzivní seminář pod vedením plzeňské propagátorky a lektorky minimalizování Marcely Janské.

Přijďte se na chvíli zastavit a naladit se na věci, kterými se ve vašich domovech obklopujete. Zkusíte si uvědomit mechanismy, díky nimž se věci mohou hromadit. Pomohu vám s rozhodováním, co si nechat, co dát pryč a kde začít. A taky s praktickou stránkou, jak se věcí zbavovat laskavě k sobě i okolí. Lektorkou vám bude Marcela Janská, propagátorka minimalismu, která se tématu věnuje již více než 8 let.

Na semináři získáte motivaci pustit se do třídění a zbavování se věcí, které už vás jen tíží. Dostane se v dostatečné míře na vaše otázky, sdílení pocitů i zkušeností. Zkusíte najít odpovědi na otázky: Proč věci hromadím? Co s tím mohu dělat? Jak mohu přistoupit k vyklízení a minimalizování laskavě?

Účastnický poplatek 400,- můžete uhradit ZDE.

30.11. od 17:00 do 20:30

Workshops and Courses

Mag(net)ická hůlka, lampion nebo čarodějnický klobouk? Pojďte si je vyrobit a hned je můžete využít v naší výstavě Tajuplný les.

Jen počítejte, že nic není hned - každý workshop trvá cca 20 minut a hůlka, která vám rozsvítí nejednu atrakci ve výstavě, navíc půl hodinky usychá, tak přijďte včas! 

Zjistěte více o výstavě BLIK BLIK Tajuplný les.

50kč / workshop příspěvek na materiál

Workshop pro (art)ženy co si chtějí užít chvilku pro sebe pod vlivem kashmírové zahrady v dech se tajícím tajuplném lese.

Vodovky, štětce a akvarelové papíry na místě budou, ale pokud máš doma nějakou srdcovku, přibal ji do kabelky spolu s chutí tvořit a hýčkat se.

Dýchánek povedou Linda Suchánková a Veronika Stehlíková.

Všechny jste zvány - kapacitu máme na 7 holek. 
Přihlášky na 731 611 336, nebo na verunstehlik@gmail.com.

Vstupenky k zakoupení ZDE.
Cena: 250 Kč

Více informací na Facebooku.

 

Mag(net)ická hůlka, lampion nebo čarodějnický klobouk? Pojďte si je vyrobit a hned je můžete využít v naší výstavě Tajuplný les.

Jen počítejte, že nic není hned - každý workshop trvá cca 20 minut a hůlka, která vám rozsvítí nejednu atrakci ve výstavě, navíc půl hodinky usychá, tak přijďte včas! 

Zjistěte více o výstavě BLIK BLIK Tajuplný les.

50kč / workshop příspěvek na materiál

Mag(net)ická hůlka, lampion nebo čarodějnický klobouk? Pojďte si je vyrobit a hned je můžete využít v naší výstavě Tajuplný les.

Jen počítejte, že nic není hned - každý workshop trvá cca 20 minut a hůlka, která vám rozsvítí nejednu atrakci ve výstavě, navíc půl hodinky usychá, tak přijďte včas! 

Zjistěte více o výstavě BLIK BLIK Tajuplný les.

50kč / workshop příspěvek na materiál