DEPO2015

Facebook Twitter Youtube Instagram

Videofactory

Jsme videoprodukční společnost, poskytující komplexní služby v oblasti tvorby videa a video marketingu.

 

Tvoříme pro naše klienty videa, abychom jim pomohli dosáhnout úspěchu a zvýšit hodnotu jejich značky. Pomocí videa spojujeme naše klienty s jejich veřejností.Používáme kreativitu a video, abychom veřejnost přesvědčili ve prospěch našich klientů. 

Naše práce je ovlivněna celou škálou kulturních stimulů - vědou, historií, designem, fotografií, architekturou, společně s hudbou, moderním uměním, sportem či technikou.

Využíváme všechny tyto znalosti, zkušenosti a prostředky ve prospěch našich klientů, abychom jim pomohli využít sílu videa.

www.videofactory.cz