DEPO2015

Facebook Youtube Instagram

Debate YOUrope: Kontexty industriálu

Poslední, šestá, debata s architekty, památkáři i teoretiky byla věnována konverzím a transformacím industriálních objektů (např. pivovar v Lobči), plzeňské i bratislavské průmyslové architektuře i hornické krajině (Zbůch). Debata nebyla vedena pouze v architektonickém a technickém duchu, ale velký důraz byl kladen na způsoby komunikace mezi zapojenými subjekty. Dalším důležitým tématem byla práce s komunitou napojenou na dané místo, ať už jsou to pamětníci (např. horníci ve Zbůhu) nebo nově příchozí obyvatelé.  Debatou provázel Petr Klíma ze spolku Pěstuj prostor a Plzeňského architektonického manuálu. Hosty byli:

* Pavel Domanický - Národní památkový ústav, ú. o. p. v Plzni 
*Jakub Bacík, Petra Boudová a Veronika Kastlová - Fakulta architektury ČVUT a Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT
*Nina Bartošová - Fakulta architektury STU Bratislava
*Pavel Prouza - RIOFRIO Architects

Galerie