DEPO2015

Facebook Twitter Youtube Instagram

Plzeň design

Plzeň Design 2016 je první plzeňská přehlídka současného designu. Vedle expozic předních českých studií dává prostor mladým začínajícím designerům a tvůrcům z Plzeňského kraje. 

Našim cílem je představit veřejnosti kvalitní produkty pocházející z lokálních zdrojů a od místních tvůrců. Chceme rozvíjet vkus a dát návštěvníkům prostor poznat osobně jednotlivé tvůrce i jejich proces tvorby. Nabídku také chystáme oživit zahraničními vystavovateli, kteří z přehlídky Design Plzeň vytvoří jedinečnou událost.

Prodejní přehlídka se skládá z 3 vystavujících částí pro 60 značek a designerů: Design selection v Autobusové hale DEPO2015: prostor pro vystavující s větší expozicí. Design market ve Skleníku: prostor pro menší prodejní stánky a Originál design shop: prostor pro značky a tvůrce, které mohou využít zastoupení v podobě komisního prodeje bez samostatné účasti.

Na závěr přehlídky bude vyhlášena Cena návštěvníků DESIGN PLZEŇ!, ta ohodnotí nejzajímavější produkt.

Těšit se můžete na přednášky prezentujících značek. Během všech dnů přehlídky bude v prostoru kavárny DEPO2015 ve večerních hodinách probíhat sled prezentací jednotlivých vystavovatelů. Účastníci se tak budou moci tváří v tvář setkat se samotnými tvůrci a diskutovat s nimi, případně networkovat.

V rámci přehlídky proběhnou i tvůrčí workshopy. Někteří z vystavovatelů tak odhalí proces své tvorby a přiblíží návštěvníkům způsob práce, postupy a materiály, které používají.

Galerie