DEPO2015

Facebook Twitter Youtube Instagram

Evropský den sousedů

 „Pojďte se seznámit se svými sousedy!“ To je motto Evropského dne sousedů. První ročník se v Plzni uskutečnil v roce 2014, druhý byl jednou z hlavních komunitních akcí Evropského hlavního města kultury 2015. V jeho pořádání pokračujeme dál!

 Evropský den sousedů je výbornou příležitostí zviditelnit aktivity a navázat dobré mezilidské vztahy v místě, kde žijete. Program zahrnuje sousedské procházky po městských částech, aktivity pořádané nejrůznějšími volnočasovými centry a organizacemi a večerní slavnost, kdy si sousedé spolu připravují večeři přímo na ulici před svým domem či na domovních dvorcích. Důležitou součástí je výzva k zapojení všech Plzeňanů. 

V roce 2016 proběhl Evropský den sousedů ve dnech 27. – 29. května. Více na: http://www.evropskydensousedu.cz/