DEPO2015

Facebook Twitter Youtube Instagram

Trabantem kolem světa

Lektorský program k výstavě Trabanti umožní návštěvníkům pocítit dobrodružství cesty, vůni dálek i sílu odhodlání a realizace bláznivého nápadu procestovat zajímavá místa světa trabantem či jiným podivným a ne vždy spolehlivým vozidlem.

Zároveň poukazuje na úskalí společného cestování daného skladbou skupiny lidí, která má svou vlastní dynamiku a ta se nutně projeví v komunikaci ve vypjatých okamžicích a dovednosti krizové situace řešit. Nalézat v takových chvílích konstruktivní řešení bez vzájemného respektu a týmové spolupráce prostě nejde.

Koncepce výstavy sestavené z několika dioramat umožňuje návštěvníkům vstup do různých situací, které potkaly i trabantí výpravu a které si budou moci reálně vyzkoušet. Jaké to je pohybovat se na vozíčku? Jak v poušti opravit trabant bez potřebného vybavení? Pod vedením lektorů si děti v kulisách dioramat rozehrají a prožijí svůj vlastní autentický příběh. 

Dotkneme se i problematiky mediální prezentace a komunikace, protože ne vždy je vše tak, jak to na první pohled vypadá a svou roli zde hraje jak úhel pohledu, tak jeho interpretace. Příběh, který pak budou účastníci či pozorovatelé vyprávět, se může zásadně lišit.  
Kromě týmové spolupráce a mediální prezentace si návštěvníci osvěží zeměpisné znalosti okořeněné zajímavými smyslovými prožitky a také budou mít příležitost uplatnit a propojit poznatky z různých vědních oborů (biologie, zeměpis, historie, fyzika, astrologie…).

Lektorský program je vytvořen pro žáky od 3. třídy 1. stupně po žáky středních škol. Základní linka je stejná a aktivity jsou přizpůsobeny věku návštěvníků. Program podporuje tyto vzdělávací oblasti dle RVP: člověk a jeho svět, lidé kolem nás, člověk a společnost, člověk a příroda, průřezová témata - mediální výchova.

Termíny: pondělí - pátek v časech 8:00 - 9:30, 9:30 - 11:00, 11:00 - 12:30. 

Rezervace: Kateřina Majnerová, majnerova@depo2015.cz

Cena: 50 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma nebo paušální poplatek 500Kč pro skupinu menší než 10 žáků.

Pedagogům nabízíme zdarma prohlídku výstavou s lektorským programem 24.3. a 31.3. od 16:00. každý si s sebou může vzít 1 doprovod taktéž zdarma. V případě zájmu si termín rezervujte na emailu: majnerova@depo2015.cz a nahlašte prosím počet osob.

Další informace o výstavě Trabantem kolem světa.