DEPO2015

Facebook Twitter Youtube Instagram

Přihlaste své práce do Národní ceny za studentský design

DESIGN CABINET CZ s nadací SUTNAR – NADACE RADOSLAVA A ELAINE SUTNAROVÝCH a DEPO2015 vypisují:

28. ročník soutěže o Národní cenu za studentský design 2018 pro obory zahrnuté pod termínem vizuální komunikace (grafický design, plakáty, knihy, brožury, vizuální styly, typografie, navigační a orientační systémy, experimentální přístupy v grafickém designu, grafický design v mezioborové spolupráci, užitá grafika, reklamní fotografická tvorba vztahující se k designu, graffiti, digitální média, motion design, nová média aj.).

Zahraničním partnerem soutěže je Slovenské centrum dizajnu.

Do soutěže se přihlašuje od května 2018 online prostřednictvím webových stránek soutěže v termínu do 26. června 2018.

Soutěžit mohou jakékoliv studentské práce, které vznikly po 1. lednu 2015 do 30. června 2018.

Soutěže se mohou zúčastnit studenti vysokých škol a univerzit. Přijímány jsou jak práce českých, tak zahraničních studentů.

Soutěž je anonymní, práce hodnotí tři na sobě nezávislé poroty. Členy národních porot (vysokoškolské a středoškolské) se automaticky stávají pedagogové, z jejichž ateliérů se do soutěže přihlásilo dvě a více prací. Členy mezinárodní poroty se pak stávají nezávislí odborníci v oboru, kteří nepůsobí ve školství.

Vysoké školy a univerzity soutěží o Národní cenu za studentský design 2018 *GRAND, Excelentní studentský design 2018 a Dobrý studentský design 2018.

Nezávisle na porotách udělují ceny děkani škol a ředitelé významných muzeí, odborných sdružení, institucí a firem.

Ocenění studenti získají finanční odměny v celkové výši více než 100 000 Kč, stáže v zahraničí a v ČR a hmotné odměny různých firem (http://www.designcabinet.cz/narodni-cena-za-studentsky-design-2018-vyhlasena-letos-soutezi-obory-zahrnute-pod-terminem-vizualni-komunikace ).

Vybrané nominované práce budou vystaveny na výstavě v Plzni v kreativní zóně DEPO2015 od 12. do 25. listopadu 2018.

V následujícím roce by výstava měla v případě zájmu putovat po zahraničí.

Slavnostní vyhlášení soutěže proběhne v kreativním prostoru DEPO2015
v pátek 16. 11. 2018.

Registrační poplatek zůstává stejný od roku 2008 (1 000 Kč včetně DPH). Slouží k organizaci soutěže.

Propozice soutěže a průvodce soutěží (viz přílohy) budou zveřejněny na webových stránkách designcabinet.cz, studentskydesign.cz, www.nadacesutnar.cz, www.depo2015.cz a scd.sk.

Vyhlašovatelé soutěže se těší na zaslané práce.

2. května 2018