DEPO2015

Facebook Twitter Youtube Instagram

Informace ke zpracování osobních údajů

Nezisková organizace Plzeň 2015, zapsaný ústav, IČ: 29109124, se sídlem Presslova 2992/14, 301 00 Plzeň, zapsaná v rejstříku ústavů vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu U, vložce 78 (dále jako „správce“ nebo „Plzeň 2015“) tímto informuje fyzické osoby, jejichž osobní údaje mají být v rámci činnosti správce jakýmkoliv způsobem zpracovávány (dále jako „subjekt údajů“) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jako „Nařízení“), o principech a pravidlech, které Plzeň 2015 bezpodmínečně dodržuje při zpracování osobních údajů (dále jako „Politika“).

Více...

Naše vize a mise

Kreativní zóna DEPO2015 je živým prostorem, kde se umění a kultura nejen konzumují, ale i vytváří.

Více...

O nás

DEPO2015 je živým prostorem, kde se propojuje kultura s byznysem. Hlavním cílem je podpora tzv. kreativních průmyslů.

Více...