DEPO2015

Facebook Twitter Youtube Instagram

Naše vize a mise

Kreativní zóna DEPO2015 je živým prostorem, kde se umění a kultura nejen konzumují, ale i vytváří.

Vize a mise

Naší vizí je místo, kde lidé pracují, vzdělávají se, učí se řemeslu, plní si své podnikatelské cíle a zároveň si užívají umění, koncertů, přednášek, výstav, gastronomie, prostě kulturního prostředí.

Společným jmenovatelem ve všem, co děláme je otevřenost, kreativita a inovace. DEPO2015 je tak reprezentantem plzeňské metropole na poli kreativních průmyslů v České republice, Bavorsku i dalších evropských zemí.

Naší misí je naplňovat základní aspekty spojené s titulem Evropské hlavní město kultury a jeho udržitelností, tj. posilování evropské dimenze a zapojení a aktivizace občanů. Evropská spolupráce je pro nás důležitá, proto se zapojujeme do evropských sítí, udržujeme spolupráci mezi evropskými hlavními městy kultury, univerzitami i nezávislými centry podobného zaměření. Vyplňujeme prázdná místa v kulturní a společenské nabídce v Plzni a Plzeňském kraji.

Principy, kterých se držíme, jsou otevřenost, sdílení zdrojů, myšlenek, nápadů  a spolupráce místo konkurence.