DEPO2015

Facebook Youtube Instagram

Naše vize a mise

Kreativní zóna DEPO2015 je živým prostorem, kde se umění a kultura nejen konzumují, ale i vytváří.

Vize a mise

Naší vizí je místo, kde lidé pracují, vzdělávají se, podnikají a tvoří a zároveň si užívají výstav, koncertů, umění i gastronomie. Nutno říci, že doposud v poměrně skromných podmínkách z hlediska technické infrastruktury, která ještě čeká na zásadnější rekonstrukci historických budov.

Naší misí je naplňovat základní aspekty spojené s titulem Evropské hlavní město kultury a jeho udržitelností, tj. posilování evropské dimenze a zapojení a aktivizace občanů. Evropská spolupráce je pro nás důležitá, proto se zapojujeme do evropských sítí, udržujeme spolupráci mezi evropskými hlavními městy kultury, univerzitami i nezávislými centry podobného zaměření. Vyplňujeme prázdná místa v kulturní a společenské nabídce v Plzni a Plzeňském kraji.

Principy, kterých se držíme, jsou otevřenost, sdílení zdrojů, myšlenek, nápadů a spolupráce místo konkurence.