DEPO2015

Facebook Youtube Instagram

Pěstuj prostor

Pěstuj prostor, z. s. je uskupením architektů a dalších odborníků, jehož cílem je občanské zlepšování veřejného prostoru a osvěta v oblasti architektury, urbanismu a umění. 

Mezi hlavní projekty spolku patří např. komunitní program Otevřená výzva Pěstuj prostor (2012-2017) a s ní spojený Festival veřejného prostoru TUTO MĚSTO, obnova Městské plovárny v Plzni nebo Plzeňský architektonický manuál (PAM). S řadou českých a slovenských měst a organizací realizuje projekt Procesy pokroku v komunitním rozvoji a proměnách veřejného prostoru. Spolek také pravidelně organizuje přednáškové cykly, Den architektury Plzeň, komunitní workshopy a mezinárodní workcampy. Pěstuj prostor spolupracuje s městskými organizacemi (zejména na rozsáhlejších participačních projektech), neziskovými organizacemi i nezávislými odborníky – předními českými i zahraničními architekty, umělci, sociology, antropology apod.  

V DEPO2015 spolek provozuje komunitní zahradu PěstírnaDEPO. 

http://www.prostor.plzne.cz