DEPO2015

Facebook Twitter Youtube Instagram

Open Call BLIK BLIK 2019

Umělecký rezidenční pobyt v Plzni v Kreativní zóně DEPO2015

Hledáme umělce/umělkyni se zaměřením na multimediální a digitální umění, především pak na světelné instalace. Umělec/umělkyně by měl/a mít zájem o interakci s místní uměleckou scénou, obyvateli a/nebo organizacemi, podpoříme i propojení s Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara (Západočeská univerzita).  

Residential stay for artists in Pilsen in the Creative zone DEPO2015

We are looking for an artist with a focus on multimedia and digital art, especially on light installations. The artist should be interested in interacting with the local art scene, with individuals and / or organizations. We also support the link with the Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art (University of West Bohemia).

Termín rezidence: polovina února - konec března 2019 (4-6 týdnů)
Počet rezidentů: 1

Duration of stay: mid-February – end of March 2019 (4-6 weeks)
Number of residents: 1