DEPO2015

Facebook Twitter Youtube Instagram

Rezidence ve Vratislavi pro české umělce

Hostující organizace: Air Wro and OPEN A.i.R v rámci spolupráce Wroclaw 2016 European Capital of Culture a Pilsen 2015 European Capital of Culture

Datum rezidence: ŘÍJEN 2015

Počet účastníků: 1

Profil rezidenta: Hledáme českého umělce s chutí zkoumat a revitalizovat město Vratislav, konkrétně opomíjenou čtvrť „Olawskie předměstí“. Preferujeme výtvarníky, architekty, urbanisty a komunitní umělce.

Posílejte své přihlášky společně s životopisem, portfoliem a průvodním dopisem obsahujícím popis projektu (v anglickém jazyce) do 1. ZÁŘÍ 2015 Tereze Sváškové (svaskova@plzen2015.cz

4. září zasedne porota k výběru rezidenčního umělce, který v zápětí obdrží informace o rezidenci.

 

Informace o Air Wro a residenci:

  • A-i-R Wro je rezidenční program zaměřující se na dlouhodobé projekty napříč všemi disciplínami. Byl založen za příspění organizace European Capital of Culture Wroclaw 2016. S cílem lokální i mezinárodní spolupráce vytváří platformu umožňující umělcům, kurátorům, manažerům, organizacím a institucím výměnu zkušeností a znalostí. Snahou je též poskytnutí podpory umělcům v jejich rozvoji a mobilitě. Program dává šanci začínajícím i zaběhnutým umělcům a klade důraz na spolupráci s místní uměleckou scénou. 
  • Během rezidence bude umělcovým úkolem spolupráce s místní komunitou, umělci, aktivisty, architekty a designery s cílem zavést nové postupy v revitalizaci opomíjené čtvrti Wroclawi. Distrikt nazývaný „Olawskie předměstí“ se nachází ve východní části Wroclawi s více než 25 000 obyvateli. Před druhou světovou válkou to byla reprezentativní čtvrť, která byla značně poničena v důsledku bojů. Charakteristické jsou několikapatrové obytné domy a post-industriální budovy z přelomu století. Od konce války místní nazývají tuto oblast "Bermudský trojuhelník" kvůli složení jejího obyvatelstva, které tvoří převážně problematické sociální skupiny a vysoká míra kriminality je na denním pořádku.V roce 1997 byla navíc značná část poničena stoletou vodou při masivních povodních. Mnoho domů muselo být strženo nebo se sami rozpadly. „Olawskie předměstí“ bylo zařazeno do evropského revitalizačního programu, který mimo řeší: jak propojit snahu o kulturní a komunitní revitalizaci s podnikatelskými záměry? Jaký je ideální poměr mezi "starým" a "novým"? Jak do této oblasti přilákat kreativní průmysl? Jaké jsou možnosti a řešení pro komunitu seniorů a přistěhovalců v této oblasti?
  • Další informace o oblasti zde: http://dolny-slask.org.pl/564809,Wroclaw,Przedmiescie_Olawskie.html nebo zde http://bit.ly/1NdGxWO

 

Organizátor v rámci residence poskytne:

  • transport (až do výše €200)
  • ubytování
  • materiál and technické vybavení (do výše €1000)
  • honorář (€1000 hrubého za měsíc)

 

Ubytování pro rezidenty:

Rezident bude ubytován v rezidenčním bytě v centru města ve vlastním pokoji. Byt má dva pokoje, společnou kuchyň, koupelnu a toaletu.

 

Další informace čtěte zde:

Wroclaw 2016: www.wroclaw2016.pl

Air Wro: www.wroclaw2016.pl/residencies or www.facebook.com/airwro

Pilsen 2015: www.plzen2015.cz/en/

OPEN A.i.R.: www.facebook.com/openairplzenwww.depo2015.cz

 

...nebo kontaktujte:

Krzysztof Bielaszka - Program A-i-R Wro, Evropské hlavní město kultury 2016, krzysztof.bielaszka@wroclaw2016.pl

Tereza Svášková on OPEN A.i.R. Artist in Residence, město Plzeň, svaskova@plzen2015.cz