DEPO2015

Facebook Twitter Youtube Instagram

OPEN CALL pro slovenské umělce

Program OPEN A.i.R. pod záštitou Plzeň 2015 ve spolupráci s K.A.I.R. Košice Artist in Residence vyhlašuje otevřenou výzvu pro slovenské umělce:

Umělecký rezidenční pobyt v Plzni

Termín rezidence: duben– květen 2016 (2 měsíce)
Počet rezidentů: 1
Profil rezidenta: slovenský umělec, který žije a pracuje na Slovensku. Hledáme umělce věnujícího se produktovému designu, architektuře, či sochařství. Umělec by měl mít zájem o interakci s místními umělci, obyvateli či organizacemi. Umělec bude mít zázemí v kreativní zóně DEPO2015, kde bude mít svůj ateliér. Navíc bude mít přístup k otevřené dílně MAKERSPACE. MAKERSPACE je variabilní prostor vybaven základním ručním nářadím, ale i elektrickým nářadím. Je to unikátní plně vybavený prostor pro tvoření, experimentování a vyrábění. S výrobou rádi poradí zkušení lektoři a mistři.
 
Cíl a téma rezidence: vytvoření díla (projektu či instalace), které vznikne ve spolupráci s místními umělci, obyvateli či organizacemi, a které naváže na směřování kreativní zóny DEPO2015, a zároveň může reagovat na určité místo v jejích prostorách.
Cílem je navázání spolupráce košických a plzeňských umělců. Rezidence bude zakončená veřejným představením projektu; v průběhu rezidence proběhne workshop zapojující místní obyvatele (ukázka uměleckých technik, ateliéry pro děti, přednáška atp.).
 
Lokalita: Kreativní zóna DEPO2015, Presslova ulice 14

Srdcem DEPO2015 je Centrum kreativního podnikání, které propojuje kulturu s byznysem a kreativními průmysly. Depo je místem, kde sídlí, pracují, tvoří, prezentují se či obchodují start-upy i zavedené firmy. Komunita tvořivých lidí se skvělými nápady a touhou je realizovat má možnost projít procesem inkubace, tj. za asistence a mentoringu profesionálů z kulturních a kreativních průmyslů nastartovat svůj podnikatelský záměr, může využívat sdílený pracovní prostor, otevřenou dílnu na výrobu prototypů nebo si pronajmout ateliér či kancelář. DEPO2015 je ale také otevřeným kulturním prostorem, které je nezbytně nutné pro rozvoj nových myšlenek a zvyšuje atraktivitu místa jak pro lidi, kteří v DEPO2015 sídlí, pracují a tvoří, tak i pro širokou veřejnost. V DEPO2015 se konají výstavy, představuje se zde živé umění a probíhají zde zajímavá setkání. Více informací o prostoru a šíři aktivit DEPO2015 naleznete na www.depo2015.cz.
 
Organizátor rezidence zajišťuje:
cestovné (v max. výši 100 €)
ubytovaní
materiál a technické zabezpečení rezidence v max. hodnotě 500 €
honorář (500 € brutto za měsíc)
 
Přihláška musí obsahovat 3 dokumenty ve formátě PDF (v češtině, slovenštině anebo angličtině):
strukturovaný životopis
portfolio (max. 10 stran)
motivační dopis s popisem uměleckého záměru
Přihlášky posílejte na e-mail zuzana.kotikova@cike.sk.
 
Deadline je 31. 1. 2016
Umělce vybere odborná porota do 14. února 2016.
 
V případě otázek kontaktujte manažerku projektu K.A.I.R Zuzanu Kotikovou, zuzana.kotikova@cike.sk, tel. č.: 0915 078 489
Pro více informací o programu OPEN A.i.R. se neváhejte obrátit na Terezu Sváškovou, svaskova@plzen2015.cz
 
Tento rezidenční pobyt je realizován v rámci spolupráce programů OPEN A.i.R. a K.A.I.R. Košice Artist in Residence.