DEPO2015

Facebook Youtube Instagram

OPEN UP! 2016

Společnost Plzeň 2015, o.p.s. a Aspen Institute Prague si vás dovolují pozvat na třetí ročník konference OPEN UP!, která se koná ve dnech 9. a 10. června 2016 v Plzni v kreativní zóně DEPO2015. Tématem letošního setkání bude Zhodnocení přínosů a dopadů projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015.

       Konference, která se bude konat 9. června od 10:00 do 16:30 hod, zhodnotí přínosy projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015. Představeny budou výsledky evaluačních studií a za účasti tuzemských i zahraničních odborníků zhodnotíme přínosy a dopady projektu. Zabývat se budeme ekonomickými dopady, přínosem kultury pro rozvoj měst či participací a dalšími tématy.

       V pátek 10. června 2016 budou probíhat uzavřené pracovní stoly pro odborníky, kde budou účastníci diskutovat o udržitelnosti kulturních projektů, metodice evaluace a dalších tématech.

Program:

9. 6. 2016 Konference – Zhodnocení přínosů a dopadů projektu Evropské hlavní město kultury

9:00 ­- 10:00 Akreditace

10:00 -­ 10:20 Zahájení

 • Jiří Suchánek – ředitel Plzeň 2015
 • Karel Barták – Evropská komise
10:20 ­- 11:20 Panel č. 1: Čísla a ekonomické dopady
Cíl debaty: prezentovat a zhodnotit ekonomické dopady projektu
 • Jiří Suchánek – ředitel Plzeň 2015
 • Monika Palatková – ředitelka CzechTourism
 • Tereza Raabová – expert na ekonomickou evaluaci kulturních projektů
11:30 -­ 12:30 Panel  č. 2: Kulturou k rozvoji měst
Cíl debaty: Ukázat příklady praxe jiných měst a cesty, jak se kultura stává součástí strategického plánování
 • Tina Lierheimer – Goethe­Institut
 • Aini Härm - Director, Tallinn City Department of Culture (TBC)
 • Karine Kalniņa - Head of Creative Industries division, Ministry of Culture, Lotyšsko (TBC)

12:30 -­ 13:15  Oběd

13:15 - 14:00 Tisková konference

14:00 - 14:05  Zahájení odpolední části – první náměstek primátora Martin Baxa

14:05 -­ 15:00 Panel č. 3: Kulturní změna a udržitelnost
Cíl debaty: ukázat kvalitativní a „neekonomické“ dopady velkých kulturních projektů a investic do kultury a umění a metodiky jejich hodnocení
 • Jiří Sulženko – programový ředitel Plzeň 2015 a DEPO2015
 • Ulrich Fuchs – programový ředitel Linec 2009 a Marseille 2013
 • Šárka Havlíčková ­ bývalá manažerka programu P2015 a autorka kvalitativního průzkumu mezi plzeňskými kulturními institucemi

15:00 - 15:30 Přestávka

15:30 - 16:30 Panel č. 4: Participace 3x jinak ­ občané, úředníci a firmy
Cíl  debaty:  prezentovat  způsoby  zapojení  veřejné  správy,  firem  i  občanů  v rámci projektu Evropského hlavního města kultury 
 • Radek Špicar - Svaz průmyslu a dopravy
 • Christian Potiron – manažer participace Plzeň 2015
 • Martin Baxa – náměstek primátora města Plzně

Dress code: Smart Casual

10. 6. 2016 Kulaté stoly

9:00 - 10:30

Stůl č. 1: Metodika evaluace Plzeň 2015 ­- Milan Svoboda (v českém jazyce)

Stůl  č.2:  Kreativní průmysly jako přirozená udržitelnost Evropských hlavních měst kultury? ­- Ondřej  Kašpárek  (v anglickém jazyce)

11:00 ­- 12:30

Stůl č. 1:  Evaluace dopadu kulturních projektů ­- Goethe Institut (v anglickém jazyce)

Stůl  č.2:  Udržitelnost projektu  Plzeň  –  Evropské  hlavní  město  kultury  2015 - Šárka Havlíčková (v českém jazyce)

Dress code: Smart Casual

       Účast na konferenci i kulatých stolech je zdarma. Zváni jsou především čeští i zahraniční zástupci kandidátských měst na titul Evropské hlavní město kultury, odborníci na strategické plánování a rozvoj měst, zástupci kulturních a neziskových organizací a kulturní veřejnost.

Pro účast na konferenci a kulatých stolech se můžete ZAREGISTROVAT do 31.5.2016 na:

Galerie