DEPO2015

Facebook Twitter Youtube Instagram

Botanický Ústav AV ČR

2015

Díky podpoře Botanický Ústav AV ČR jsme mohli zrealizovat rezidenční projekt Soichiro Mihara. Více o daném projektu zde.

Kde najdete více informací o našem partneru?

Webové stránky