DEPO2015

Facebook Twitter Youtube Instagram

Aktivity pro děti a školy

Aktivity, které DEPO2015 pořádá pro děti se dělí do tří skupin:

Lektorské programy k výstavám, které jsou určeny pro školní skupiny, nebo kroužky. V rámci těchto programů lektor dětem a studentům přibližuje téma výstavy, aktivně je zapojuje a tvoří s nimi. Lektorské programy jsou určeny pro děti od školkového věku až po studenty středních škol.

Workshopy v dílnách, kde se děti mladší 18 let mohou zapojit v doprovodu rodičů. DEPO2015 provozuje sítotiskovou, kovo, dřevo, grafickou, šicí a modelářskou dílnu a FabLab.

Příměstské tábory. Které jsou pořádány v letních měsících a ve dnech školního volna v Plzeňském kraji. Příměstské tábory jsou zaměřeny na řemeslnou tvorbu a výstavu v tu dobu probíhající.Jsou určeny dětem od 8 do 12 let a konají se v areálu DEPO2015.