DEPO2015

Facebook Twitter Youtube Instagram

Děti online

Jak doprovázet naše děti v digitálním světě?
Seminář nad konkrétními problémy, se kterými se setkáváme při výchově našich dětí v dnešní digitální době. V průběhu semináře se budeme společně zamýšlet nad digitálním prostředím, ve kterém naše děti vyrůstají. 

Start: 17.10.2018

Čas: 18:00

Vstupenky online

Plzeňská vstupenka

Prohlédneme si přínosy a rizika moderních technologií. Zaměříme se na vliv, který může život ve virtuálním světě na naše dítě mít a nad tím, jak dítěti pomoci, aby se v něm neztratilo. 

  • Jak dítěti porozumět a doprovázet jej v digitálním světě?
  • Kdy pořídit dítěti první telefon?
  • Jak nastavit pravidla a optimální čas při používání elektroniky s ohledem na věk dítěte?
  • Jak dítěti zajistit bezpečí ve virtuálním světě?
  • Jak dítě doprovázet a budovat vzájemný dobrý vztah, jako prevenci závislosti na moderních médiích?
  • Jak se bránit a vyvarovat kyberšikaně?

Lektorky:
Bc. Lucie Smolíková - lektorka Rodinného centra Praha, matka dvou dětí
Ing. Marie Macounová - lektorka Rodinného centra Praha, matka 4 dětí 

Kapacita: max. 15 osob

Vstupné:
300 Kč v předprodeji na Plzeňské vstupence, 350 Kč na místě

Akce na další dny