DEPO2015

Facebook Twitter Youtube Instagram

Plzeň Design Week 2017: Komunikace svojí designové značky

Start: 14.11.2017

Čas: 17:00

Místo: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Vstupenky online

Workshop pro začínající designery a podnikatele v kreativním odvětví. Hana Čejchanová přednáší a vede workshopy na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Studentům předává zkušenosti z oblasti prezentačních dovedností a soft skills. Ty získává mimo jiné spoluprací s korporáty a institucemi, které se zpravidla věnují umění, novým technologiím či inovacím.

V rámci přednášky na téma „Prezentace sebe a své značky“ se účastníci dozví, jaké všechny oblasti spadají do fenoménu prezentace, a jak můžeme úspěch náš či naší značky prezentací ovlivnit. Součástí přednášky budou příklady z praxe.

Více informací o Plzeň Design Week 2017 a kompletní program naleznete na plzendesign.cz.

Plzeň Design Week je společným projektem plzeňských organizací DEPO2015 a Original Design Shop. Reaguje na potřebu rozšiřovat povědomí o designu jako takovém, pokoušet hranice vnímaní místních obyvatel, ale i přespolních návštěvníků. Snaží se předložit jednu z mnoha cest jak design vnímat, porozumět mu a nacházet v něm zalíbení.

Akce na další dny