DEPO2015

Facebook Twitter Youtube Instagram

Výstava Příběh paneláku v Plzeňském kraji

Start: 21.9.2016

Konec: 1.1.2017

Vstupenky online

Výstava na nádvoří depa, která je součástí cyklu výstav pořádaných Uměleckoprůmyslovým muzeem v Praze, vypráví příběhy jednoho experimentálního domu a pěti výrazných sídlišť Plzeňského kraje, v nichž často figurují velmi schopní architekti, kteří tvůrčím způsobem rozvíjeli myšlenky architektů a urbanistů meziválečné avantgardy. Jaké jsou dispozice bytů a jaká umělecká díla se zde nacházejí? Co se s vybranými panelovými sídlišti děje dnes? Přispěly regenerační zásahy ke zlepšení obytného prostředí nebo naopak narušily genia loci těchto celků? Výstava představí příběhy sídlišť v Plzni a v Klatovech, ale i širší souvislosti tohoto fenoménu.

Akce na další dny