DEPO2015

Facebook Twitter Youtube Instagram

Výstavy

V polovině června zaplní prostor truhlárny a kavárny velkoformátové kresby Pavla Trnky. Industriální krajiny, průhledy do městských scenérií s rozpadávajícími se průmyslovými stavbami a opuštěnými budovami i detaily interiérů v sobě skrývají témata pomíjivosti a transformace. Kresbu uhlem Trnka doplňuje dalšími materiály, jako je rez, popel či barevné hlinky, přičemž výsledný obraz je působením oxidace, rezavění či tlení částečně dílem náhody.

Vernisáž se uskuteční 12. června v 18:00 hodin.

Vstupné

Vstup zdarma

Nezapomeňte na výstavu pozvat své přátele na facebooku!

O výstavě:

Východní filosofie, čínské tušové malířství i pravěké jeskynní malby jsou základní inspirací velkoformátových uhlových kreseb plzeňského rodáka Pavla Trnky. Dílo temné a ve své hloubce silně osobní a citlivé skrývá témata, jako jsou pomíjivost či transformace. Po studiu ilustrace se umělec začal postupně obracet k volné kresbě. Mnohdy velké formáty papíru pokrývá nejraději uhlovým práškem. Uhel kladený ve velkých vrstvách pak umělec zpracovává někdy až brutálně a roztírá ho mopem. Na novějších kresbách také experimentuje s tuší, která v kombinaci s bramborovým škrobem tvoří nečekané rostlinné struktury. Po kresbách, které mu často zabírají celou plochu ateliéru v Praze na Pragovce, se nebojí šlapat. Občasné uklouznutí vnese do díla nové detaily, prvky náhody, která hraje v Trnkově díle velkou roli. I náhoda je ale umělcem do jisté míry kontrolována. Tento vědomý zásah do struktury pak dává obrazu volnost, obraz sám uzrává v konečný výsledek působením oxidace, tlení či vlnění podkladu. Základní škálu šedých tónů a černé, občas oživenou modravým nádechem, doplňuje teplejší barva rzi, barva krve, která opět odkazuje k jeskynním malbám. Pomocí mědi dosahuje umělec akcentů zelené, v obraze užívá hlínu, ředěnou křídu, popel, saze či barevné hlinky.

V současné době se od jemnějších kreseb, ve kterých prosvítala bílá plocha papíru, obrací k temnějším povrchům, ze kterých světlo vybírá zpětně odkrýváním vrstev či použitím světlé křídy. Seškrabávání vrstev souvisí s Trnkovým aktuálním zájmem o přírodu a různé typy stromů, u kterých zkoumá především strukturu odlupované kůry. V občasné touze dostat se pomocí trhání do ještě větší hloubky obrazu dochází k podlepování základní vrstvy vrstvou další.

Industriální krajiny, průhledy do městských scenérií s rozpadávajícími se průmyslovými stavbami a opuštěnými budovami i detaily interiérů jsou nyní doplněny prvními zcela abstraktními strukturami. Tu zatím největší Pavel Trnka vytvořil právě pro výstavu v prostoru bývalé truhlárny v DEPO2015, kde jako by všechny jeho kresby nenápadně odkazovaly k původní funkci prostoru. Prvek rzi je odkazem doznívajícího industriálu, něčeho pomíjivého, co se po lidském zásahu rozpadá či olupuje podobně jako kůra platanu, který ovšem přežívá dál.

Na německém zámku Theuern jsme slavnostně zahájili interaktivní výstavu Za barokem, kterou jste do května tohoto roku mohli vidět v DEPO2015. Pokud jste ji u nás nestihli, určitě si udělejte příjemný výlet za barokním dědictvím kousek za hranice.

Otevírací dobu výstavy, vstupné a další praktické informace naleznete ZDE

Jak souvisí tvorba umělce s působením pedagoga? Výstava ARTEDUCO mimo jiné sleduje vzájemné působení vysokoškolských pedagogů a jejich studentů.

Obrazy, kresby, fotografie, sochy a objekty vystaví například Kurt Gebauer, Barbara Benish, Vladimír Franz, František Hodonský či Veronika Rónaiová.

Výstava je uspořádána v rámci mezinárodní konference České sekce InSEA.

Vernisáž se uskuteční 17. 6. v 18:30.

Nezapomeňte pozvat své přátele na facebooku!

O výstavě:

Výstava si klade za cíl představit tvorbu umělců těsně spjatou s jejich pedagogickým působením. Výstavy se účastní především umělci působící na pedagogických fakultách České republiky. Návštěvníci tak mají jedinečnou příležitost zhlédnout tvorbu některých nejvýznamnějších osobností české výtvarné scény, např. Kurta Gebauera, Magdaleny Jetelové, Jitky Svobodové, Františka Hodonského, Lenky Vilhelmové, Vladimíra Franze, Barbary Benish, Martina Velíška, Margity Titlové Ylovsky…

V prostoru DEPO2015 budou k vidění sochy, malby, grafiky, keramika i videotvorba 28 umělců-pedagogů. Autoři vybrali ze své tvorby taková díla, která byla podnícena jejich pedagogickou činností či měla ohlas u širší veřejnosti. Kladou si tak otázku, nakolik je jejich umělecká tvorba spjatá s tvorbou pedagogickou a edukační. Dále se zamýšlí: Ubírá mi pedagogická činnost sílu, kterou bych mohl věnovat umělecké tvorbě, nebo naopak mě nabíjí? Existuje v mé tvorbě dílo, o kterém se domnívám, že bylo podníceno pedagogickou činností? Případně využil jsem výsledků své tvorby ve výuce? Zaujalo některé z mých děl studenty? Vytvořil jsem někdy dílo, které zaujalo širší veřejnost?

Novou venkovní instalaci plzeňského umělce Benedikta Tolara určitě nepřehlédnete. Na nádvoří DEPO2015 vzniká pod jeho rukama AUTOPARK!

Sochař zde svým typickým svérázným humorem kriticky reaguje na současnost. Příroda prorůstající postupně chátrajícími autovraky nutí diváka k zamyšlení nad ekologií a recyklací.​ Instalace souzní s industriálním prostorem depa, kam zároveň přináší chybějící zeleň a nabídne tak kromě vizuálního uměleckého zážitku také příjemné posezení „v přírodě“.

Vstupné

Zdarma

Dva mladí cestovatelé Lukáš Socha a Tomáš Vaňourek se vloni vypravili po stopách Hanzelky a Zikmunda. Za necelých deset měsíců zdolali 130.000 km, navštívili 32 zemí a zmapovali, jak se změnila místa, která slavná dvojice dokumentovala šedesát let před nimi. K vidění budou vybrané fotografie spolu s původními snímky.

Vstupné

Zdarma

Plzeňská malířka Doris Tesárková Oplová vytvořila pro výstavu v DEPO2015 novou sérii obrazů s tematikou aut, přesněji řečeno autosoučástek. Navázala tak na své starší obrazy převodovek, přičemž v nových plátnech se prohlubuje symbolika námětu i odkaz k autorčiným inspiračním zdrojům. Marcel Duchamp, René Magritte, ale také Jackson Pollock fascinují malířku atmosférou a vnitřní silou svých děl. Duchampovu Fontánu považuje autorka právem za zásadní zlom v dějinách výtvarného umění. Pollockův dripping je v rámci autorčiny abstraktní polohy technikou, kterou nadále vášnivě rozvíjí.

Momenty ticha a rozjímání o samotě jsou spolu s fascinací prostorem, plochou a mezerami – myšleno i mezery mezi slovy, které posilují atmosféru řeči – důležitými inspiračními zdroji malířky. Lidské tělo přitom považuje za nejnádhernější věc na planetě a ve svých plátnech lidskou postavu opakovaně zpracovává. Podobně je z obrazů cítit těsné spojení s přírodou a fascinace světlem. V přírodních motivech se objevuje vždy něco surreálného, něco, co může diváka mírně znepokojit.

Pět obrazů převodovek doplňují na výstavě dvě plátna s fragmenty lodních kontejnerů, které podobně korespondují s industriálním prostorem bývalého depa i jeho aktuální náplní. Na vystavených obrazech můžeme taktéž sledovat aktuální směřování Doris Tesárkové Oplové k poloze, ve které kombinuje kontrastní techniky jako realismus a expresivitu či realismus a abstrakci.

Vstupné

Zdarma

Více informací o autorce a její tvorbe naleznete na www.dotATELIER.com.

Akce

Prožijte letní večer v barokním duchu na barokní klášterní slavnosti v Muzeu českého lesa v Tachově. 

Program:

17:00 - 22:00
  • divadlo Geisslers Hofcomoedianten - originální představení na chůdách na téma Komenského díla Orbis Pictus
  • taneční workshop Arvena tance
  • barokní degustace Olga Kaderová
  • komentovaná prohlídka živých obrazů
  • program pro děti (luk, vrhadlo, vůně, workshop a fotokoutek)
  • volné prohlídky výstav a expozic muzea

20:45   Adam Viktora – varhanní koncert (kostel)
22:00   barokní ohňostroj

Nechte se na barokní slavnost svézt autobusem, který vás doveze z Plzně až na místo. Autobus odjíždí v 15:30 od KD Peklo, návrat v nočních hodinách opět před KD Peklo. Jízdenky zakoupíte pouze v předprodeji na Plzenskavstupenka.cz za 260 Kč / 210 Kč děti od 6 do 15ti let, senioři 65+.

Zajímají vás projekty na pomezí divadla, performance a sociálního experimentu? Zveme vás na představení předního českého umělce Aleše Čermáka. Deep Adaptation (fáze I: distribuce flexibility) je dalším pokračováním performativně kolaborativního projektu Země se chvěje, který vzniká přímo pro prostory plzeňského DEPO2015. Tato část projektu je výsledkem čtrnáctidenní společné dílny.

Účastníci: Tomáš Holub, Jakub Gottwald, Eliška Dostálková, Filip Nekola, Jindřiška Křivánková, Markéta Vacovská, Petr Skala.
Sound design: Michal Cáb
Podpora: DEPO2015 Plzeň

Je to možné, proč se v takovém světě odehrává, a to je to, co je pro nás. – @0iyE1, 05:51pm on 2019-May-27, (Recurent Neural Network). Nový vynález otevírá nové možnosti a poskytuje novou flexibilitu. Vyčerpání této flexibility znamená smrt.

Vstupné

Zdarma

O projektu:
Země se chvěje / The Earth Trembles, je performativně/kolaborativní projekt, ale také neustále se vyvíjející referenční systém, který se zabývá výzkumem hybridního myšlení v oblasti performativity (tělesných, ale i duševních praktik ad.) kolektivního jednání a psaní. Od roku 2015 se na přípravách projektu podílely desítky lidí z řad neherců, hendikepovaných lidí, ale také profesionálních performerů. Poslední díl performance se odehrál v roce 2017 v Indonéské Jakartě. Po Plzeňském uvedení bude následovat příprava další fáze, ta bude prezentována v Indické Dillí a následně v Kalkatě.

Webové stránky projektu: https://theearthtrembles.wordpress.com

Aleš Čermák je umělec, spisovatel, režisér a zakladatel Ausdruck Books, dvojnásobný finalista Cena Jindřicha Chalupeckého (2013 a 2016). Ve své práci se často dotýká sociálních a politických problémů současného světa a pozice člověka v něm. Působí mezioborově na poli mezi performancí, literaturou, divadlem a konceptuální tvorbou.

Živě z Las Vegas - a pouze jeden večer v Plzni! Hořřříící kola, bláznivá akce!

Když jsou ve městě Johnny a Ronny, můžete očekávat ty nejnebezpečnější kaskadérské kousky, jaké jste kdy viděli. Tento odvážný kaskadérský tým překoná všechny vytvořené kaskadérské rekordy - alespoň to předstírají...

Po pečlivé přípravě, autogramiádě, mnoha polibcích, Johnnyho a Ronnyho pečlivé rozcvičce, se tito dva komičtí hrdinové připravují na svůj skvělý kaskadérský kousek: proskočení hořícím kruhem. Tváří v tvář nebezpečí jejich oči planou odvahou… Odváží se?

Jedno auto, dva herci a až tisíc diváků. Kdykoliv a kdekoliv po celém světě a samozřejmě - jednoho dne - také v Las Vegas!

Bängditos theatre je německá umělecká skupina, která projela celou Evropu, Kanadu i Jižní Koreu, přivítejte je za zvuky motorů i v Plzni!

Představení je součástí projektu “Plzeň, Praha, Hamburk a zpět” a je podporováno Německo-českými fondy budoucnosti.

Vstupné

Vstup zdarma

www.zivaulice.eu

Pozvěte na festival Za dveřmi je... Divadlo! své známé na facebooku!

DIVADLO BÄNGDITOS

BÄNG je prvotní podnět, který vyústil ve zrození Divadla Bängditos v roce 2005.

BÄNG je výrazem přístupu k životu, který kombinuje svědomitou práci, svobodu tvorby a potěšení ze hry. BÄNG je Divadlo Bängditos.

BÄNG znamená moment, kdy jsme se my - Heike Gronholz, Olivier Capelier, Tom Lanzki a Nailor Holmsten - rozhodli založit vlastní divadlo na základě představení “Ente gut - Alles gut” a “Strážný anděl”, mnoha let zkušeností s jinými divadelními projekty a našeho nadšení pro představení pod širým nebem.

Od té doby jsme hráli téměř v celé Evropě a také v Kanadě a Jižní Koreji. Urazili jsme tisíce kilometrů s našimi vozidly i bez nich, s tunami materiálů, vždy obdařeni energií a další výbavou, které se nám dostalo od našich diváků.

Milujeme kreslení velkoplošných obrazů v ulicích, rádi vytváŕíme senzační ohňové efekty, abychom provokovali, udivovali a rozesmávali diváky. Je velká zábava naplňovat otevřený prostor ohlušujícím tichem, nervydrásajícími výbuchy, dusivým kouřem, vášnivým zpěvem, tajuplnou uzavřeností, pohledy vzhůru nohama, mystickými momenty, charismatickými anekdotami, nadšeným hraním, akrobatickou lehkostí, hlučnou hrubostí, chaotickou anarchií, nespoutanou konfrontací, dojemnými okamžiky, směšnými situacemi.

Z důvodu konání akce Skvosty s vůní benzínu bude areál DEPO2015 uzavřen pro veřejnost od čtvrtka 18. července od 16:00 do neděle 21. července.

Přijďte se podívat na unikátní přehlídku automobilových i motocyklových skvostů. Sledujte ktuální informace o akci na facebooku nebo na www.skvosty-plzen.cz.

Nenechte si ujít barokní podvečer v kostele sv. Bartoloměje v Březíně. Čeká vás koncert i tematický doprovodný program.

Program:

18:00 Začátek programu
19:00 Koncert Baroque trio
Miroslav Dvořák – průvodní slovo
Pavel Hromádka trubka, Dušan foltýn hoboj , varhany Tomáš Thon
Program: D.Scarlati, H Purcell, G.Ph. Telemann, G. Boni,

Doprovodný program: Barokní degustace, workshopy pro děti, barokní kolotoč

Unikátní přehlídka historických i současných vozů bude o víkendu 19.  ̶ 21. 7. 2019 potřetí k vidění v Plzni. Historické i moderní automobilové a motocyklistické skvosty zaplní vnitřní haly i nádvoří DEPO2015.

Kromě legendárních značek a sběratelských kousků představí i zajímavé automobilové osobnosti. Letos se pod tématem „Velké cesty“ objeví dobrodruh Dan Přibáň se svými trabanty, cestovatelé Tomáš Vaňourek a Lukáš Socha z expedice Zikmund 100, dakaristé Martin Macík jr. a Jan Brabec, či Tomáš Vejmola s nejspíš jediným pojízdným tuktukem v Evropě.

Zaujme i výstava věnovaná výročí plzeňského Metalexu. Novinkou letošního ročníku budou prezentace a „spanilé jízdy“ autoklubů, které představí značky Rolls Royce, Jaguar, Corvette, Ferrari nebo Mercedes Benz.

Návštěvníky čeká po celé tři dny také hudební program, street food občerstvení, závody na šlapacích motokárách a další zábava pro celou rodinu.

Otevírací doba:

Pátek 19. 7.    14:00 - 20:00
Sobota 20.7.   10:00 - 20:00
Neděle 21.7.   10:00 - 17:00
 

Vstupné

Jednodenní vstupné do 30.6. po 30.6. a na místě
Dospělí 200 Kč 250 Kč
Zlevněné: studenti, senioři (65+), děti nad 130 cm 150 Kč 200 Kč
Rodinná (2 dospělí a 2 děti do 18 let) 500 Kč 600 Kč
Děti do 130 cm a ZTP/P zdarma zdarma

Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na Plzenskavstupenka.cz nebo na místě.

Nezapomeňte na Skvosty pozvat své přátele na facebooku!

www.skvosty-plzen.cz

Barokní atmosféru načerpáte v kostele sv. Jiří v Lukové během koncertu i doprovodného programu.

Program:

19:00 Začátek koncertu (Edita Keglerová cembalo, M.Vilímec housle), program : A. Vivaldi, G.Locatelli, J.s.Bach, G. Fr. Handel,

Doprovodný program : Barokní vůně

Omlouváme se za komplikace a těšíme se na vás zase zítra v 8:00.

Workshopy a Kurzy

Nemůžete se dočkat, až se po prázdninách pustíte do realizace vlastních nápadů a projektů?

Postupně začínáme zveřejňovat nabídku podzimních kurzů našich sdílených dílen. Najdete je vždy v programu daného měsíce v sekci Workshopy a kurzy. Těšíme se na vás už v září!

Tábor je naplněn, sbíráme už pouze NÁHRADNÍKY.

I na letošní léto jsme pro vaše děti připravili řemeslný příměstský tábor, který bude zaměřen na tvorbu z různých materiálů a prací s ručním nářadím.

Termín: 29. července - 2. srpna 2019
Čas: denně 9:00 - 16:00
Určen: dětem ve věku 7 - 13 let

Podrobné informace ZDE