DEPO2015

Facebook Youtube Instagram

Program OPEN A.i.R.

Umělecké rezidence jsou místa mezinárodních setkávání umělců. Hlavním cílem uměleckého rezidenčního programu OPEN A.i.R., který je realizován pod záštitou projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015, je otevření plzeňské kulturní scény a výměna nápadů, tvůrčích zkušeností, postupů, technik a kontaktů. Program se zaměřuje na přijímání domácích i zahraničních umělců a vysílání českých umělců do zahraničí. OPEN A.i.R. úspěšně spolupracuje se zahraničními rezidenčními programy a centry.

Umělci, kteří jsou součástí našich rezidencí, se zaměřují na výzkum širokého spektra témat a vytváří umělecká díla různých žánrů. Obzvláště vítáme umělce z oblasti designu, digitálních médií, nových médií a umělce, kteří se zabývají inovačními technikami, DYI projekty, tématem recyklace a interaktivního umění.

OPEN A.i.R. má také velký zájem na budování a vzdělávání publika. Rezidence jsou nástrojem pro odhalení procesu vytváření umění a role umělců v dnešní společnosti. Skrze organizované prohlídky ateliérů, neformální setkání s umělci a umělecké vzdělávací workshopy pro širokou veřejnost, školy a jiné zájmové skupiny chceme ukázat, jak probíhá současná umělecká tvorba, odkud se bere inspirace nebo jak s ní umělci zacházejí. Tento přístup umožňuje publiku stát se součástí procesu tvorby a ne pouze jejím pasivním konzumentem.

Považujeme za důležité být součástí mezinárodní sítě partnerů, kteří se zajímají o bilaterální spolupráci a umělecké výměny související s výše zmíněnými tématy a přístupy. V minulých letech jsme úzce spolupracovali s rezidenčními programy či centry na Slovensku (Košice 2013), Polsku (Wroclaw 2016), Německu (Kunstverein GRAZ e.V, Řezno), Holandsku (Motel Spatie, Arnhem), Japonsku (Youkobo ArtSpace), Francii (Stimultania), ad. Jsme také hrdými členy sítě uměleckých rezidenčních prostor Res Artis Worldwide, jejíž prostřednictvím přijímáme umělce z celého světa na tzv. volný rezidenční program.

Kontaktní osoba:
Markéta Vacovská
Koordinátorka programu OPEN A.i.R.
residence@depo2015.cz