top of page

MIXÉR 24

Výstava Mixér 24 představuje vybraná díla studentů a studentek ateliérů Malba, Nová média a Socha a prostor z Katedry výtvarných umění na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Výstava je prezentací nejmladší generace autorů nově nastupujících na scénu vizuálního umění.

 

Výběr jednotlivých děl si klade za cíl ukázat co nejširší škálu témat a vyjadřovacích prostředků, aktuálně řešených a realizovaných ve výuce. Vystavujícími jsou převážně studenti a studentky zastupující bakalářské a magisterské studijní specializace výše zmíněných ateliérů.

 

Malba

Hlavním krédem ateliéru je individuální přístup ke každému jednotlivci, jeho specifické osobnosti a typu talentu. Důležitý je rozvoj jednotlivce ve smyslu jeho jedinečnosti, originality, samostatnosti a svobodného postoje, který nebude ve výsledku poután ničím než vlastní zodpovědností. Ateliér vede MgA. Vladimír Véla.

 

Nová média

Povaha komunikace se studenty ateliéru Nových médií je motivovaná záměrem nastavení autorské identity tak, aby nabádala k experimentu a propojování aktuálních forem vizuálního vyjadřování.  Proto je i výběr děl v expozici zacílen na širokou škálu obsahů v zastoupení různých druhů médií. Ateliér vede doc. akad. mal. Vladimír Merta.

 

Socha a prostor

Studenti sochařského ateliéru jsou motivováni hledat při tvorbě sami sebe a své místo ve skrytém významu světa s důrazem na zvládnutí řemesla v celé škále sochařských technik a technologií, klasických i současných. Ateliér vede doc. MgA. Benedikt Tolar.

MIXER_24.jpg

7.–23. 2. 2024

10:00–18:00

PRESSLOVA 14, PLZEŇ

DEPO2015 Creative Zone

VSTUP ZDARMA
 

bottom of page