top of page

BYCZ AiR: Bavorsko-český rezidenční program 2024

BYCZ AiR: CZECH-BAVARIAN ARTIST IN RESIDENCE PROGRAM 2024

Mezinárodní rezidence umělců SCHIESSLHAUS AiR letos zahajuje česko-bavorský rezidenční program. BYCZ AiR PROGRAM 2024 je projektem spolupráce obce Kollnburg a společnosti Plzeň 2015 a je součástí programu INTERREG Bavorsko - Česko 2021-2027 spolufinancovaného Evropskou unií. Umělci a kreativní profesionálové z Bavorska a Česka se mohou hlásit na dvouměsíční rezidenční pobyt v historické památce "Schießl-Haus", která se nachází v Kollnburgu v Bavorském lese, na půli cesty mezi Mnichovem a Prahou. Čtyři vybraní rezidenční umělci - dva umělci z Německa a dva umělci z Česka - obdrží za svou účast na programu pro veřejnost a vzdělávacím programu celkový honorář ve výši 2 500 EUR včetně cestovních a materiálních nákladů. Program AiR je orientován na proces: zaměřuje se na čas, prostor a setkání. Snaží se inspirovat mezioborovou dynamiku, mezikulturní výměnu a participativní přístupy.

OBDOBÍ REZIDENCE

1. 5. 2024 - 30. 6. 2024

Uzávěrka pro přihlášky: 11. 3. 2024


CO NABÍZÍME

 

→ obytné, ateliérové a výstavní prostory

→ vysoce profilované prezentační a networkingové platformy

→ přeshraniční akce a závěrečná výstava

→ honorář pro umělce v celkové výši 2 000 EUR

→ jednorázový příspěvek na cestu ve výši 200 EUR

→ jednorázový příspěvek na výrobní náklady ve výši 300 EUR

 

KDO SE MŮŽE PŘIHLÁSIT

 

Přihlásit se mohou výtvarní umělci všech oborů i dalších tvůrčích oblastí, jako je film, divadlo, literatura, architektura, zvuk, design a hudba. Zvláště podporujeme přihlášky, které sledují mezioborové přístupy. Přihlásit se mohou jednotlivci a/nebo kolektivy narozené a/nebo sídlící v Bavorsku a v Česku. Věkové omezení není stanoveno.

 

Přihlášky musí být podány v němčině nebo angličtině. Další informace o programu BYCZ AiR 2024 a o procesu podávání přihlášek naleznete na adrese: www.schiesslhaus-air.eu/application

Open call bavorsko český rezidenční program.jpg
bavorsko-česká rezidencesponzoři a partneři.jpg
bottom of page