top of page
Mise

PLZEŇ 2015

Plzeň 2015 je nezisková organizace založená městem Plzní za účelem přípravy a realizace programové části projektu Evropské hlavní město kultury 2015. Po roce 2015 se transformovala z obecně prospěšné společnosti na zapsaný ústav s prodloužením činnosti na dobu neurčitou, aby zajistila udržitelnost vybraných projektů a provozovala Kreativní zónu DEPO2015. 

Projekt Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 byl jedním z nejrozsáhlejších kulturních projektů v historii České republiky, který měl dopad na fungování nejen celého města, ale i Plzeňského kraje s významným přesahem do zahraničí. Náklady na realizaci „měkké části“ projektu se vyšplhaly na 18 mil. EUR. Přes milion EUR činil příspěvek privátních sponzorů, 4 miliony EUR se podílelo Ministerstvo kultury ČR, 2 mil. EUR Plzeňský kraj a Evropská komise a 9 mil. EUR město Plzeň. Celkově skončil výsledek kladným hospodářským výsledkem, který byl využit na udržitelné aktivity, zejména rozvoj kreativní zóny DEPO2015.

Plzeň vyhrála titul v konkurenci dalších 2 měst (Ostrava a Hradec Králové) v roce 2010. Tento více než šestiletý proces transformace kulturní scény v západočeské metropoli přinesl na straně jedné pozitivní výsledky z hlediska nárůstu turismu, zvýšení povědomí o městě či zásadní změnu v participativních chápání kultury a její přesun z klasických kamenných budov do veřejného prostoru. Na straně druhé byl těžkou zatěžkávací zkouškou jak pro představitele města, úřednický aparát, nezávislou kulturní scénu i běžné občany. Právě tato investice do lidského kapitálu a životní zkušenost pro mnohé je jedním z hlavních benefitů celého projektu, který si prošel i těžkými obdobími. Nicméně s odstupem několika let ho lze hodnotit jako úspěšnou reprezentaci na Evropské kulturní scéně. Důkazem toho je, že celá řada projektů pokračuje úspěšně i po letech.

Přes 4 desítky projektu s německými, 30 projektů s japonskými partnery a zapojení dalších 47 zemí do programu ukazuje na rozsah projektu a jeden z hlavních cílů projektu – podporovat mezinárodní spolupráci a prezentovat diverzitu kulturního dědictví vně i za hranicemi Evropy.

Akce EHMK2015 navštívilo v roce 2015 1,2 milionu návštěvníků, do organizace se zapojilo 515 dobrovolníků, vznikla nová infrastruktura v hodnotě 60 mil. EUR. Nárůst počtu ubytovaných oproti roku 2013 vzrostl o 31 %. U německých turistů se zvýšila návštěvnost o 70%, u rakouských dokonce o 199%. Významný nárůst turismu (14%) ohlásil i Plzeňský kraj. Z ekonomické části evaluace projektu vyplývá mimo jiné, že výdaje návštěvníků spojených s EHMK činily jen v roce 2015 přes 22 mil. EUR a do veřejných rozpočtů se vrátilo minimálně 6,5 mil. EUR. Zajímavostí je i fakt, že například nárůst turismu pokračoval i v roce 2016. Tento efekt je ale patrný i u dalších úspěšných měst EHMK.

Hlavním těžištěm udržitelnosti projektu Plzeň – EHMK2015 je kreativní zóna DEPO2015, která kromě provozu bývalého dopravního areálu pořádá festival světla BLIK BLIK, česko-bavorskou kulturní spolupráci včetně festivalu Treffpunkt v Plzni a Regensburgu, Evropský den sousedů, WALLZ – Street Art Festival, Plzeň Design Week a celou řadu projektů, které vznikly nebo byly inspirovány právě principy, které definovala v 80tých letech duchovní zakladatelka projektu EHMK – řecká ministryně a herečka Melina Mercouri.

Stručné výstupy z projektu jsou popsány v publikaci Otevřeno, pojďte dál! 

Přehled programu ZDE.  

Na sestřih z akcí roku 2015, kdy Plzeň byla Evropským hlavním městem kultury se můžete podívat ZDE.

Kompletní evaluace projektu viz příloha.

depo2015.png
bottom of page