top of page

​REKONSTRUKCE A BUDOUCNOST DEPO2015

Budovy DEPO2015 čeká rekonstrukce > Provoz bude omezen, ale nezavíráme!

Celková „velká“ rekonstrukce, při níž mělo být celé DEPO uzavřeno několik let, se aktuálně neplánuje, rekonstruovat se bude postupně, za částečného provozu.
Investorem a zadavatelem stavby je město Plzeň. Společnost Plzeň 2015, z. ú., která je provozovatelem kreativní a kulturní zóny DEPO2015, má v procesu plánování a realizace stavby pouze poradní hlas. Aktuálně je vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby.

 

V první fázi, v letech 2024–2025, proběhne výměna střechy a oken na budově ve které je kavárna Ústředna, Klempírna, Tržnice a všechny přilehlé prostory směrem k Cukrovarské ulici. Stavba bude odbavována ze strany ulice Cukrovarská, po celou dobu bude možné užívat druhou budovu, tedy Autobusovou halu a všechny další prostory směrem k ulici Presslova včetně nájemních prostor, parkoviště a nádvoří.

 

Rekonstrukce střešního pláště bude zahájena 1. 10. 2024 a bude probíhat ve dvou etapách, z nichž první bude trvat od 1. 10. 2024 do 31. 5. 2025 a druhá od 1. 6. do 29. 9. 2025. Prostory, které budou rekonstruovány ve druhé etapě, nebudou přístupny ani v etapě první.

 

Všechny nájemní prostory, kterých se rekonstrukce týká, budeme přebírat 31. 8. 2024 vyklizené tak, abychom je v průběhu září dokázali zabezpečit a připravit na předání zhotoviteli stavby k termínu 1. 10. 2024. Všichni nájemci byli o situaci informováni v listopadu 2023, kdy byla informace závazně potvrzena zástupci města Plzně.

 

Jsme rádi, že dojde k zlepšení technického stavu budov, zároveň jsme si vědomi značného omezení provozu v době rekonstrukce a předpokládáme také pozvolný restart po jejím dokončení. Aktuálně intenzivně pracujeme na scénářích provozu po dobu rekonstrukce, provozní model zatím ještě nemáme usazený, rádi bychom ale zachovali co nejvíce z aktivit, které realizujeme po dobu rekonstrukce i po ní.

 

Harmonogram následné rekonstrukce v letech 2026–2027 se aktuálně připravuje v návaznosti na stavebním vývoji okolního území. Objekt DEPO2015 má i v budoucnu sloužit kultuře a rozvoji kreativních odvětví. V celém území je výhledově plánována nová zástavba, která tuto čtvrť do budoucna významně promění, viz územní studie Cukrovarská územní studie Doudlevecká.
 

Aktuálně je možné rezervovat si termín pro Vaše akce v DEPO2015 v letech 2024–2026, zájemce nicméně upozorňujeme na možnou změnu situace dle aktuálního vývoje.

 

Děkujeme za pochopení a podporu,
tým DEPO2015

plánek rekonstrukce_Kreslicí plátno 1 kopie.jpg
CSOB-7 copy.jpg
nadvori-04-2048.jpg

1. ETAPA: 1. 10. 2024 – 31. 5. 2025
2. ETAPA: 1. 6. – 29. 9. 2025

PRESSLOVA 14, PLZEŇ

DEPO2015 Creative Zone

DEPO2015
OTEVŘENO

bottom of page