top of page

ALICE MARKOVÁ – STŘETNUTÍ
A SYMBIÓZA

Autorka zachází s různými současnými materiály v kombinaci s malbou, pracuje s jejich vztahy a hledá jejich možnosti. Někdy může docházet na první pohled k násilnému střetnutí jednotlivých segmentů, ve výsledku se ale stávají spoluhráči, jež navzájem posilují svůj účinek. Materiály nejsou jenom médium, ale jsou samy o sobě nositeli významu. Každý materiál může v pozorovateli vyvolat asociace spojené se zkušeností z okolního prostředí. Tyto materiály nás zahlcují, často jsou násilně přetírány, „nevkusně“ kombinovány, přesto mají sílu nás vtáhnout do dobrodružného světa jejich soužití. Dochází zde k prolínání zcela odlišných světů, mezi nimiž vzniká silné napětí. K výsledné redukci na jednoduché segmenty dospěla autorka postupnou redukcí krajiny. Díla na této výstavě se vlastně stávají „krajinami dneška“, v nichž se zračí dynamika a napětí současné doby.


Vernisáž proběhne 3. 6. v 18:00 v galerii GAFA v DEPO2015.

Instagram_post (1) - kopie.jpg

3.–25. 6. 2024

10:00–18:00

PRESSLOVA 14, PLZEŇ

DEPO2015 Creative Zone
Výstavní prostor GAFA

VSTUP ZDARMA
 

bottom of page